Regels over Meedoen met provincie Gelderland ter inzage

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 5 december 2023 hun visie en beleid ‘Meedoen met provincie Gelderland’ en de ontwerp-participatieverordening vastgesteld. Iedereen kan van 18 december 2023 tot en met 29 februari 2024 een reactie geven op de ontwerp-participatieverordening in de vorm van een zienswijze.
Gepubliceerd op: 18-december-2023

Betere plannen samen met inwoners

Wij willen de Gelderse inwoners, ondernemers, kennis-, onderwijs,- en maatschappelijke instellingen én belanghebbenden graag mee laten doen met de plannen die wij maken en uitvoeren. En als dat bij onze visie past willen we zelf ook meedoen met plannen van anderen. Hoe we dit willen doen, hebben we opgeschreven in de aanpak ‘Meedoen met provincie Gelderland’.

Waar vind je het voorstel voor regels over meedoen

De digitale versie van de regels over Meedoen met provincie Gelderland staat op onze website: gelderland.nl/meedoen. Bij het voorstel voor regels over meedoen vindt u ook onze visie en ons beleid ‘Meedoen met provincie Gelderland’. Op de webpagina staat uitgelegd hoe u eenvoudig kunt reageren. Tijdens de terinzageperiode ligt er ook een geprinte versie (inkijkexemplaar) bij de balie van het Huis der Provincie, Markt 11, 6811 CG Arnhem. U kunt langskomen op werkdagen van 7.30- 18.00 uur, op vrijdag tot 17.00 uur.

Wat gebeurt er met de reacties?  

We verwerken alle binnengekomen reacties in een zienswijzenota. Alle indieners ontvangen deze nota. Hierin leest u of uw reactie heeft geleid tot een aanpassing van de regels over meedoen met provincie Gelderland. Begin 2024 leggen Gedeputeerde Staten deze regels aan Provinciale Staten voor om vast te stellen.