Regeling ‘Boeren voor natuur’ stopt

Het programma ‘Boeren voor natuur’ stopt voorlopig. Hiermee wilden we agrariërs 30 jaar lang ondersteunen zodat ze natuurinclusief kunnen gaan werken. Voorwaarden van het Rijk maken een 30 jarige vergoeding praktisch onmogelijk.
Gepubliceerd op: 22-januari-2024

Investeringen met lange terugverdientijd 

Om te gaan boeren met aandacht voor de natuur (natuurinclusief) moeten agrarisch ondernemers investeringen doen die ze alleen kunnen terugverdienen over een lange periode. Daarom werd de subsidieregeling ‘Boeren voor natuur’ bedacht. De Europese Unie gaf hiervoor toestemming na proeven in Twente en Zuid-Holland. 

13 boeren 

We besloten een Gelders programma op te zetten. Met 13 boeren stelden we bedrijfsplannen op om ingrijpende maatregelen te nemen: volledig zelfvoorzienend in mest en voer, grondwaterstanden verhogen, geen gebruik chemische bestrijdingsmiddelen en 10% van de grond gebruiken voor landschapselementen. 

Rijksfinanciering

Het programma zou worden gefinancierd vanuit het Rijk en er werd € 23 miljoen gereserveerd. Bij de uitwerking van het programma bleek echter dat een van de voorwaarden voor het geld is dat het in 2026 uitgegeven moet zijn. Daardoor is het in de praktijk onmogelijk om deelnemers hiermee 30 jaar ondersteuning te geven. 

Geld blijft beschikbaar voor andere (natuurinclusieve) maatregelen 

De afgelopen tijd is gezocht naar andere mogelijkheden, zoals het geld in een fonds zetten. Maar ook dit bleek juridisch niet mogelijk. Daarom is nu besloten om het programma voorlopig stop te zetten. Het geld wordt ingezet voor andere (natuurinclusieve) maatregelen uit het programma Natuur.