Rechter verbiedt gebruik paintball

De rechtbank in Utrecht oordeelt dat provincie Gelderland het paintball geweer niet mag gebruiken om de tamme wolf in Nationaal Park de Hoge Veluwe af te schrikken.
wolf_in_grasveld
Gepubliceerd op: 30-november-2022

In de uitspraak stelt de rechtbank dat we een uitgebreide motivering moeten leveren op verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld of verfmarkering de roedelstructuur niet aantast. Dit laatste voorbeeld zou vragen om langjarig en diepgravend wetenschappelijk onderzoek. Dit geldt voor meer onderdelen in de uitspraak.

Snel handelen

De beslissing om af te schrikken vraagt om snel handelen op basis van de op dit moment best beschikbare kennis. Wij willen snel handelen om escalatie te voorkomen.  Het doen van langjarig onderzoek past daar niet bij. We maken ons zorgen of wij de gevraagde onderbouwing in een acute situatie wel kunnen aanleveren.

Geen middelen voor afschrikken

Dat betekent dat we op dit moment geen specifieke middelen tot onze beschikking hebben om de wolf af te schrikken in een acute situatie, en daarmee escalatie te voorkomen. We lopen het risico dat als de wolf volledig tam wordt, er geen andere mogelijkheden zijn dan overgaan naar de hoogste trede van de escalatieladder, en dat betekent het doden van een tamme wolf.  De escalatieladder is een onderdeel van het Interprovinciaal wolvenplan, waarin staat hoe provincies omgaan met de wolf, en wanneer ingrijpen nodig is.

Zorgen

Gedeputeerde Peter Drenth: 

We maken ons grote zorgen omdat we niet kunnen ingrijpen om te voorkomen dat het fout gaat. We hebben twee weken geleden in een brief aan Minister van der Wal ook al aangedrongen op een aanpassing van het huidige beschermingsniveau van de wolf. We willen ruimere mogelijkheden om in te kunnen grijpen als dat nodig is. Dat is nodig om er van verzekerd te zijn dat mensen veilig zijn.
 

De wolf in Gelderland

Sinds 2015 zijn de wolven terug in Nederland. Sinds 2019 leven de dieren ook op de Gelderse Veluwe. De wolf is een beschermde diersoort. Aan ons de taak om de wolf te beschermen, net als andere beschermde diersoorten.