Raad van State buigt zich over bezwaren op de Railterminal

Op 28 november 2022 vindt er een zitting plaats. Dan buigt de Raad van State zich over de 3 beroepen die door verschillende partijen zijn ingediend over de Railterminal. Gemeente Overbetuwe is 1 van die partijen.
Kroonpen die schrijft
Gepubliceerd op: 11-oktober-2022

Openbare zitting

Tijdens deze openbare zitting staat het stellen van vragen (door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State) centraal. Daarnaast krijgen alle partijen kort de gelegenheid om hun standpunten te verduidelijken.

De Raad van State streeft ernaar om binnen 6 weken uitspraak te doen. Het kan zijn dat deze termijn een verlenging krijgt van 6 weken.