Provincie wil noodfonds voor woningbouw

In de Woondeals hebben gemeenten, provincies en het rijk afspraken gemaakt over de bouw van 1 miljoen woningen in 2030, waarvan twee derde betaalbaar moet zijn.
Gepubliceerd op: 24-januari-2024

We hebben uitgezocht hoeveel overheidsgeld er nodig is om die woningen te bouwen. Bij meer dan de helft van de woningen zijn de kosten hoger dan de opbrengsten. Er is een investering van €10 miljard nodig om de woondoelen te halen. Gedeputeerde Dirk Vreugdenhil: "De woningnood is hoog. Starters wachten vaak jarenlang op een woning die bij hun past. Maar de bouw van betaalbare woningen wordt voor veel gemeenten onbetaalbaar. We hebben een noodfonds voor woningbouw nodig om de 1 miljoen woningen voor 2030 te realiseren."

Randvoorwaarde in de woondeals 

In de woondeals die vorig jaar zijn afgesloten is de financiering van de onrendabele toppen als randvoorwaarde opgenomen. Dit is het verlies dat overblijft als de kosten van woningbouw hoger zijn dan de opbrengsten. Dit werd aanvankelijk geschat op een half miljard euro voor Gelderland. Maar dit blijkt 2 keer zoveel te zijn. Vooral door de hoge rente, gestegen bouwkosten en hoge grondkosten. Voor heel Nederland is geschat dat er €10 miljard nodig is om de woningen te bouwen die nodig zijn. 

Hoge rente, bouw- en grondkosten 

Uit het onderzoek van Stadskwadraat blijkt dat meer dan de helft van de woningen in Gelderland een onrendabele top heeft, met een gemiddelde van €14.000 per woning. Naast de gestegen bouwkosten is de aankoop van de grond (38%) de grootste kostenpost gevolgd door duurzaamheidsmaatregelen (23%), de inrichting van de openbare ruimte (19%) en de kosten voor infrastructuur (16%). Als er meer woningen worden gebouwd, vraagt dat ook om meer voorzieningen voor zorg, sport, onderwijs en cultuur. 

Grondbeleid, woningsplitsen en optoppen

De overheid zou de onrendabele top bij woningbouw kunnen drukken door een actiever grondbeleid te voeren en belasting te heffen op grondspeculatie (planbatenheffing). Dit kan de grondprijzen op termijn verlagen. Daarnaast kunnen woningcorporaties en ontwikkelaars ook meer investeren in woningsplitsen en het optoppen en aanbouwen van woningen. Maar ook in dat geval zal er een forse overheidsbijdrage nodig zijn om de woondoelen te halen. 

Portret Dirk Vreugdenhil

Noodfonds nodig om uit de crisis te komen

Het nieuwe kabinet moet fors investeren om de woondoelen te halen. In het verleden hebben we dat ook gedaan bij de Vinexwijken. We hebben nu weer een noodfonds nodig om uit de wooncrisis te komen!

Dirk Vreugdenhil

Gedeputeerde