Provincie start proef met versnellen procedures woningbouw

Provincie Gelderland en de regio Rivierenland starten een proef om procedures en processen rondom woningbouw te versnellen. Hiermee doen gemeenten, ontwikkelaars en corporaties ervaring op met het versnellen of verkorten van de voorfase van het woningbouwproces.
Gepubliceerd op: 12-oktober-2023

Woningbouw stroomlijnen 

In de huidige werkwijze worden de procedures in de woningbouw vaak achter elkaar ingezet. In de proef gaan wij, de gemeenten en woningcorporaties samen kijken hoe we procedures en processen kunnen stroomlijnen en gelijktijdig laten verlopen. Ook valt er winst te halen in het standaardiseren van de bouweisen, waardoor niet iedere gemeente dat opnieuw hoeft te toetsen.

Portret Dirk Vreugdenhil

De woningbouw moet veel sneller kunnen.

Waar het proces van planvorming tot bouw nu wel 10 jaar kan duren, kan dit worden teruggebracht naar 3 tot 4 jaar tijd, en zonder bezwaar zelfs nóg sneller.

Dirk Vreugdenhil

Gedeputeerde wonen

Ruimtelijke knelpunten in beeld 

De meeste versnelling zit vaak niet in de procedures zelf, maar in het voortraject daarvan. Door meer samen te werken en stappen tegelijk te zetten is hier veel tijdwinst te behalen. Daarbij is het belangrijk om de ruimtelijke knelpunten zoals netcongestie (als de vraag naar transport van elektriciteit groter is dan de capaciteit van het elektriciteitsnet), infrastructuur en stikstof in de voorfase al inzichtelijk te hebben. 

Meteen het gesprek aangaan 

Door het voorwerk goed en efficiënt te doen, lopen we minder vertraging op. Hier valt ook de participatie van omwonenden en woningzoekenden onder. Vreugdenhil: ”Als je vanaf het begin het gesprek aangaat en écht naar elkaar luistert, voorkomt dat vaak langdurige procedures later in het bouwproces.” 

Van start in Rivierenland 

De proef start in regio Rivierenland. Het versnellen van het bouwproces is één van de speerpunten in de Woondeal van Rivierenland. De gemeenten houden de regie over het project. Wij leveren kennis en expertise. Per project wordt gekeken wat de hulpvraag is, welke mogelijkheden er zijn, waarop de inzet wordt aangepast. De ervaringen uit de proef worden toegepast in de andere 5 woondeals in Gelderland met als doel: 100.000 woningen erbij in 2030.  

Slimmer en sneller 

Marinus Kempe, directeur Samenwerkende Woningcorporaties Rivierenland: “Mooi dat we samen gaan ervaren hoe we processen, procedures slimmer en sneller kunnen doorlopen! Aan de slag! Een mooie uitdaging voor ons allemaal."