Provincie pakt leegstand aan met SteenGoed Benutten

Met SteenGoed Benutten helpt provincie Gelderland gemeenten om leegstaande panden een nieuwe invulling te geven. In Winterswijk, Beneden-Leeuwen, Doetinchem, Nijmegen en Oosterhout maken leegstaande gebouwen en bedrijventerreinen plaats voor woningen. Op 6 leegstaande plekken komen 1200 nieuwe woningen.
Gepubliceerd op: 1-maart-2024

Optoppen in Winterswijk 

In Winterswijk komen 15 huurappartementen boven het leegstaande Hema magazijn in de Hoofdwinkelstraat. Het project 'De Verbinding' krijgt een mooie mix aan woningen: 4 sociale huurwoningen, 5 woningen in het middenhuursegment en 6 vrije sector huurwoningen. De doelgroep varieert van jong volwassenen tot senioren. Er komt ook een ruimte om elkaar te ontmoeten.

Portret Dirk Vreugdenhil

Woningbouw versnellen

Met SteenGoed Benutten pakken we leegstand aan, versnellen we de woningbouw en versterken we de leefbaarheid in onze gemeenten. Meer woningen, leefbare dorpen en wijken en minder leegstand.

Gedeputeerde Dirk Vreugdenhil

Herontwikkeling aan de Waal

Aan de Waal in Beneden-Leeuwen krijgt de vroegere graanopslag De Klef een nieuwe bestemming. De monumentale bebouwing van De Klef en de Kraanbaan staan al sinds 2000 leeg. Het gebied wordt weer toegankelijk gemaakt voor publiek en er komen 63 duurzame wooneenheden. De herinrichting van het terrein en de openbare ruimte zorgen ervoor dat er plek is voor verschillende dieren en planten. En het gaat de klimaatverandering tegen.

Nieuwe woonwijk in Doetinchem 

In Doetinchem komt een nieuwe woonwijk op een verouderd bedrijventerrein dichtbij het centrum. Hier worden 250 woningen gebouwd waaronder 105 zorgappartementen. Eerder werd al de houthandel verplaatst naar de vroegere locatie van Liander, zodat op die plek leegstand en overlast wordt voorkomen. Op deze manier blijft de werkgelegenheid van de houthandel behouden in Doetinchem.

Hoogbouw in Nijmegen

In de Hezelpoort in Nijmegen komt nieuwbouw op een oud bedrijventerrein. Met de hoogbouw wordt de leefbaarheid van het centrum versterkt. Er komen 383 duurzame nieuwbouwwoningen en een openbare parkeergarage. Het voormalig UWV-kantoor in het stationsgebied van Nijmegen wordt gesloopt. Op deze locatie komen 452 nieuwbouwwoningen, een hotel met 154 kamers,een parkeergarage met 121 parkeerplaatsen en 1335 fietsplekken. 

Hart van Oosterhout 

In Oosterhout staat de leefbaarheid onder druk en voorzieningen verdwijnen. Er is behoefte aan een nieuw middelpunt van het dorp. Hiervoor wordt een kerk omgebouwd tot dorpshuis met een nieuwe sportzaal. Het oude dorpshuis wordt gesloopt en biedt ruimte voor een nieuwe basisschool. Op de plaats van de oude school worden 20 woningen gebouwd. De openbare ruimte wordt parkachtig heringericht.