Provincie leidt zij-instromers op om woningbouw te versnellen

Wij gaan 240 starters en zij-instromers opleiden om de woningbouw te versnellen. Gemeenten hebben te weinig ambtenaren die specialist zijn in wonen en ruimtelijke ordening. Hierdoor loopt de vergunningverlening vaak vertraging op. Samen met Werken in Gelderland zetten we hiervoor een opleidingsprogramma op.
Gepubliceerd op: 6-maart-2024

Gedeputeerde Dirk Vreugdenhil: "Woningbouw is mensenwerk. We hebben meer vakmensen nodig om de woningbouw te versnellen. Vakmensen in de bouw en vakmensen bij gemeenten. Zonder goed opgeleide woonambtenaren loopt de vergunningverlening vertraging op en komt de woningbouw stil te liggen. "

Te weinig woonambtenaren 

In Gelderland moeten er 100.000 woningen bij worden gebouwd. Een van de belangrijkste knelpunten bij de woningbouw is het tekort aan woonambtenaren. Voor elk bouwproject moeten ambtenaren aan het werk met onder andere de vergunningverlening, inspraak, planvoorbereiding en het onderhandelen met projectontwikkelaars. Uit onderzoek blijkt dat er ruim 200 extra ambtenaren nodig zijn bij gemeenten om de woondoelen voor Gelderland te behalen.  

Eerste trainees van start 

Hiervoor heeft de provincie met Werken in Gelderland een ontwikkelprogramma ‘Ruimtelijke Ordening’ opgezet. 6 maart 2024 startte de eerste groep van 15 zij-instromers met de opleiding. Zij komen uit het bedrijfsleven of uit instanties de verbonden zijn aan de overheid, zoals GGD of onderwijs. De zij-instromers gaan aan de slag bij gemeenten in verschillende functies op het gebied van ruimte en wonen. 

100 zij-instromers per jaar 

Het ontwikkelprogramma moet zorgen voor jaarlijks 100 (zij-)instromers bij Gelderse gemeenten. In september 2024 start er weer een nieuwe lichting met trainees. Vanuit het Actieplan Wonen zet de provincie € 1,4 miljoen in voor de opleiding van zij-instromers. Het programma wordt uitgevoerd door Werken in Gelderland: een samenwerkingsverband van overheidsorganisaties met als doel de loopbaanmogelijkheden bij de Gelderse overheden te versterken.