Provincie Gelderland pakt leegstand aan

Met het programma SteenGoed Benutten pakken we leegstand aan. Met succes! De afgelopen 4 jaar zijn er meer dan 4500 nieuwe woningen gebouwd in leegstaande panden in Gelderland. We zetten €16 miljoen in om het programma voort te zetten. Met extra aandacht voor leefbaarheid, circulariteit en klimaatadaptatie.
Gepubliceerd op: 21-maart-2024
Portret Dirk Vreugdenhil

Meer woningen, minder leegstand!

Met SteenGoed Benutten pakken we leegstand aan, versnellen we de woningbouw en versterken we de economie en de leefbaarheid in onze gemeenten. Meer woningen, minder leegstand!

Dirk Vreugdenhil

Gedeputeerde

Van idee naar uitvoering 

Met SteenGoed Benutten helpen we gemeenten leegstaande gebouwen een nieuwe invulling te geven. We denken mee met het maken van plannen en geven we geld voor de uitvoering van de transformatieprojecten. Met bijzondere aandacht voor centrumgebieden. Door de leegstand van (bedrijfs)panden tegen te gaan vergroten we de economische aantrekkelijkheid van onze binnensteden.   

Van leegstand naar woningbouw

De afgelopen 4 jaar bracht SteenGoed Benutten samen met gemeenten en initiatiefnemers 54 transformatieprojecten van idee naar uitvoering.  Hierbij zijn ruim 4500 nieuwe woningen gerealiseerd, waarbij de openbare ruimte opnieuw is ingericht. Voorbeelden zijn de Groene Akkers in Hedel, Hart van Loil in Montferland en Atlantis in Oldebroek. Daar maken leegstaande gebouwen plaats voor woningen, winkels en bedrijven.  

Circulair bouwen en klimaatadaptatie 

De provincie zet de komende 4 jaar €16 miljoenin voor SteenGoed Benutten. Een extra steun in de rug krijgen projecten die: 

  • inzetten op hergebruik van materialen, 
  • gebruik van natuurlijke grondstoffen (circulair) en 
  • het aanpassen van de openbare ruimte op het veranderende klimaat (klimaatadaptatie).  

Zeker in de ‘versteende’ binnensteden (binnensteden met weinig natuur) ligt hier een grote uitdaging.