Provincie en gemeenten pakken ondermijnende criminaliteit aan

Met het nieuwe project ‘Feniks’ willen we ondermijnende criminaliteit steviger aanpakken. Dat doen we door gemeenten te ondersteunen met het intensiever gebruiken van de Wet Bibob. Het project begint in september 2024 en duurt 3 jaar.
Gepubliceerd op: 19-maart-2024

Ondermijning schadelijk voor samenleving

Ondermijnende criminaliteit is heel schadelijk voor de samenleving. Hierbij gaat het onder andere om criminelen die legale bedrijven en diensten gebruiken voor illegale activiteiten. Bijvoorbeeld door panden te huren voor een drugslab, waar ze synthetische drugs vervaardigen. Met de Wet Bibob kunnen overheden voorkomen dat ze onbewust criminaliteit mogelijk maken, door bijvoorbeeld het verlenen van een vergunning of het geven van subsidie aan een malafide ondernemer. 

Bibob-onderzoek

Wet Bibob staat voor Wet bevordering integriteitsbeoordelingen voor het openbaar bestuur. Met behulp van deze wet kan een overheid onderzoek doen naar een aanvrager van bijvoorbeeld een subsidie of vergunning. Daarbij kijkt men onder andere naar:

  • met wie een aanvrager zaken doet,
  • hoe de aanvrager betaalt voor de activiteit waarvoor een vergunning of subsidie wordt aangevraagd
  • naar de achtergrond van een aanvrager. 

Gebruik maken van kennis van ervaren Bibob-onderzoekers

Bibob-onderzoeken zijn vaak langlopende onderzoeken, die veel kennis op specifieke terreinen vraagt. We werven ervaren Bibob-onderzoekers die vanaf september aan de slag gaan. Gelderse gemeenten kunnen gebruik maken van de expertise van deze ervaren onderzoekers. Met Project Feniks detacheren we de Bibob-onderzoekers bij gemeenten. Daarbij richt project Feniks zich op de gemeenten in Gelderland met minder dan 100.000 inwoners. Dat zijn er in totaal 47. 

Veel ervaring opdoen tijdens proefperiode

Onze Bibob-onderzoekers kunnen bij gemeenten onervaren of nieuwe medewerkers begeleiden en helpen ervaring op te doen. Daarnaast kunnen ze ondersteunen bij de meer complexe Bibob-zaken. Ook kunnen zij activiteiten organiseren voor meer bewustwording over nut en noodzaak van de Wet Bibob. De medewerkers van project Feniks voeren ook extra onderzoeken uit voor de gemeenten, bijvoorbeeld bij branches waar nu te weinig capaciteit voor is of bij de meer complexe Bibob-zaken. Een belangrijk doel van het project is dat we gezamenlijk na de proefperiode veel ervaring hebben opgedaan bij het inzetten van Bibob als middel tegen georganiseerd en ondermijnende criminaliteit. En dat daarna gemeenten steviger staan bij het toepassen van de Wet Bibob.

Portret Peter Drenth

Samen weerbaarder tegen criminaliteit

We zien een toename in ondermijnende activiteiten, waar we als overheden tegen willen en moeten optreden. Daarbij is het belangrijk dat we elkaar goed weten te vinden en elkaar ondersteunen waar nodig

Peter Drenth

Gedeputeerde weerbare overheid

Rijksgeld

Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelde al eerder geld beschikbaar om de weerbaarheid van de kleinere gemeenten te vergroten. Project Feniks wordt 

hier gedeeltelijk mee betaald.  Project Feniks loopt 3 jaar, en begint in september 2024. Op dit moment vindt de werving van de medewerkers plaats.