Provinciale Staten vergaderen over de begroting van 2023

De financiële situatie van de provincie verandert. Dat heeft gevolgen voor onze activiteiten. In de Statenvergadering van 9 november 2022 besluiten Provinciale Staten onder meer over de Begroting 2023. De week erna staat de verduurzaming van de begroting vanaf 2024 op de agenda.
Statenzaal met provinciale statenleden
Gepubliceerd op: 2-november-2022

Begroting 2023

De Begroting 2023 is de laatste begroting van deze Statenperiode. Er staat in hoe we werken aan de ambities uit het coalitieakkoord Samen voor Gelderland. Elke ambitie heeft meerdere thema’s. We beschreven per thema welke doelen we willen bereiken, welke prestaties we verwachten te leveren en welke activiteiten we daarvoor in 2023 verwachten uit te voeren tegen welke kosten.

Verstedelijkingsstrategie Arnhem - Nijmegen - FoodValley

Tot 2040 wil de provincie zorgen voor 100.000 extra woningen in de regio Arnhem - Nijmegen - FoodValley. Er is een verstedelijkingsstrategie voor de regio opgesteld, waarin alle opgaven als een geheel worden gezien. Dit zijn opgaven voor wonen, werken, bereikbaarheid, recreatie, klimaat en water, energietransitie, landbouw, stikstof en natuur en landschap. Aan de Staten ligt nu het besluit voor om de Verstedelijkingsstrategie Arnhem - Nijmegen - FoodValley vast te stellen.

Wijziging in VVD-fractie

Rosmarijn Boender neemt tijdens de Statenvergadering afscheid als Statenlid. Zij zet haar politieke carrière voort bij gemeente Voorst. In september 2022 is zij daar benoemd als wethouder. Dorien Mulderije wordt op 9 november als Statenlid van de VVD geïnstalleerd. Mulderij maakte eerder in deze Statenperiode ook al tijdelijk deel uit van de VVD-fractie.

Volg de Statenvergadering van woensdag 9 november 2022


De Statenvergadering begint woensdag 9 november om 11.00 uur en is te volgen vanaf de publieke tribune van de Statenzaal van het Huis der Provincie in Arnhem. Of bekijk de vergadering en de bijbehorende stukken online via www.gelderland.nl/statenlive.

Open agenda

Wilt u iets onder de aandacht van de Staten brengen dat niet op de agenda staat? Dat kan bij de Open agenda op 16 november 2022. Voor elke inspreker is er 5 minuten om een betoog te houden. Daarna kunnen Statenleden vragen stellen. Aanmelden kan vóór maandag 14 november, 12.00 uur bij de Griffie via griffie@gelderland.nl of bel 026 359 91 34. De Open agenda wordt niet live uitgezonden.