Plan van aanpak voor verbeteren werkomstandigheden

Arbo Unie heeft het onderzoek over werkstress onder medewerkers van provincie Gelderland klaar. Uit het onderzoek komt naar voren dat er maatregelen nodig zijn voor het verbeteren van werkomstandigheden, werkbeleving en inzetbaarheid van medewerkers.
Het huis der provincie
Gepubliceerd op: 11-januari-2024

Aanbevelingen

Arbo Unie doet 6 aanbevelingen om werkstress te verminderen en te zorgen voor betere werkomstandigheden. De aanbevelingen gaan over:

  • het verbeteren van feedbackprocessen en sociale veiligheid;
  • het versterken van de rol van de afdeling Personeel en Organisatie;
  • zorgen voor meer verbinding tussen medewerkers en de organisatie;
  • het verbeteren van de aansturing van de organisatie;
  • en het trainen van medewerkers om mentaal in balans te blijven.

Daarbij legt Arbo Unie veel nadruk op het verbeteren van de aanspreekcultuur (feedback) binnen de provincie en het zorgen dat feedbackprocessen een vast onderdeel zijn van het werk. 

Externe vertrouwenspersoon

De onderzoekers constateren ook dat ongewenst gedrag voorkomt op verschillende plekken binnen de organisatie. Een van de aanbevelingen van Arbo Unie om sociale veiligheid te verbeteren, is om alleen met externe vertrouwenspersonen te werken. Deze aanbeveling hebben we inmiddels overgenomen en uitgevoerd. Arbo Unie adviseert ook om voldoende aandacht te geven aan het gewenste gedrag en medewerkers middelen te geven om ongewenst gedrag op te lossen zonder te hoeven escaleren.

Portret Peter Drenth

Aan de slag voor veilige, gezonde, plezierige werkplek

Het onderzoek laat zien dat er echt wat aan de hand is binnen onze organisatie, wat vraagt om ingrijpen. Dat is niet fraai en het bevestigt de signalen die we eerder al kregen. Toch ben ik blij dat het onderzoek er nu ligt, want nu kan onze algemeen directeur Frederik van Ardenne samen met de organisatie aan de slag met de aanbevelingen om te zorgen dat Provincie Gelderland een veilige, gezonde en plezierige werkplek is voor alle medewerkers

Peter Drenth

Gedeputeerde

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Het onderzoek van Arbo Unie is onderdeel van een zogenoemde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). De RI&E is een eigen onderzoek van de provincie en staat los van het onderzoek in opdracht van Provinciale Staten naar het handelen van commissaris van de Koning. Een RI&E is een wettelijke verplichting vanuit de Arbowet en brengt systematisch de risico’s op het gebied van werkdruk, werkstress en ongewenste omgangsvormen voor medewerkers in kaart. Weten wat risico’s zijn en vervolgens maatregelen nemen om risico’s te verminderen, draagt bij aan minder ziekteverzuim en betere werkomstandigheden. 

Plan van aanpak

Nu de aanbevelingen bekend zijn, komt de provincie zo snel mogelijk met een plan van aanpak om de werkbeleving en werkomstandigheden van medewerkers te verbeteren. Een RI&E is pas compleet als het is aangevuld met een plan van aanpak van de organisatie. In dit plan van aanpak staat beschreven hoe de aanbevelingen uit het onderzoek worden uitgevoerd. Dit plan van aanpak moet er in februari 2024 zijn. We verwachten dan meer informatie te kunnen geven over vervolgstappen. 

Positief

Ondanks de verbeteringen die nodig zijn, komt uit het onderzoek ook naar voren dat de meerderheid van onze medewerkers de provincie een prettige werkgever vindt met veel mogelijkheden en een goed loopbaanperspectief. Ze ervaren steun van collega’s en geven aan dat werk goed aansluit bij hun wensen en capaciteiten. Medewerkers vinden het prettig om, met het werk bij de provincie, van betekenis te kunnen zijn voor maatschappelijke vraagstukken.