Opening landelijk onderzoekscentrum voor meten stalemissie

Gedeputeerde Harold Zoet opende vanmorgen samen met secretaris-generaal van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Kees Goet en voorzitter van Vruchtbare Kringloop Oost John Koeleman officieel een nieuw onderzoekscentrum voor het meten van stalemissies bij De Marke in Hengelo.
Gepubliceerd op: 8-december-2023

Nieuw onderzoek naar sensoren

Het landelijk onderzoekscentrum bij Agro-innovatiecentrum De Marke gaat in de stal sensoren testen die dag en nacht de uitstoot van onder andere ammoniak en methaan meten. Doel is om te onderzoeken hoe bestaande sensoren functioneren in een melkveestal en deze waar mogelijk verder te ontwikkelen met fabrikanten. Er worden verschillende sensoren getest.  

Meten is weten

 De ontwikkeling en toepassing van dit soort sensormeetsystemen is een belangrijke stap in de landbouw om beleid te verschuiven van maatregel-gestuurd naar doel-gestuurd. Veel veehouders maken op verschillende manieren al gebruik van sensoren. Daarmee maken ze hun bedrijf efficiënter en duurzamer. Maar door de techniek verder te ontwikkelen, kunnen sensoren een doorbraak veroorzaken bij het verlenen van vergunningen. Als de uitstoot betrouwbaar gemeten kan worden, kan je boeren een uitstootdoel geven in plaats van alleen voorschriften te stellen over welke maatregelen genomen moeten worden. Dit onderzoekscentrum kan daar een belangrijke rol in spelen.

“Inzet van de agrarische sector belonen”

Harold Zoet pleitte er in zijn toespraak bij de opening van het centrum voor om meten is weten zo snel mogelijk te gebruiken. “De inzet van de sector voor meten is weten moet beloond worden. Het ministerie moet ervoor zorgen dat dit zo snel mogelijk juridisch geborgd worde en dat daarmee innovaties het voor de sector broodnodige toekomstperspectief kunnen geven.”

Testboerderij bij De Marke 

De keus voor Agro-innovatiecentrum De Marke als onderzoekslocatie is niet voor niets. Bij De Marke onderzoeken ze al 30 jaar de mestkringloop van melkvee. “Daarnaast zijn wij al 5 jaar bezig met het continue meten van de emissies in onze stal. Vanaf december 2023 richten we ons ook op het beproeven van nieuwe en verbeterde meetsystemen met sensoren”, aldus Fleur Brinke, manager van De Marke. 

Onderzoekslocaties voor varkens en pluimvee 

Naast de onderzoekslocatie voor melkvee bij De Marke, komt er ook een onderzoekslocatie voor varkens bij De Hoeve Innovatie in Valkenswaard en één voor pluimvee bij pluimveehouder Verbeek in Woudenberg. Het Ministerie van LNV financiert de sensoronderzoekscentra. 

Gelderland investeert in sensortechniek  

Sensoren zijn de basis voor een andere manier van landbouw. Wij investeren in beter gebruik van sensortechnieken. Binnenkort lanceren we een proefproject bij melkveehouders op en rond de Veluwe. In het proefproject lopen koeien vaker in de wei én krijgen ze ander voer. Dan wordt er gemeten of dit leidt tot minder stikstofuitstoot. Onderzoekscentrum OnePlanet test op verschillende plekken in Gelderland sensoren die uitstoot meten.