Onderzoek naar 4 scenario’s voor Gelders Museum

We maken plannen voor een Gelders Museum, waarin we onderzoeken hoe een Gelders museum eruit kan zien. Daarvoor kijken we naar 4 verschillende mogelijke scenario’s. In de zomer van 2024 verwachten we de resultaten van dit onderzoek.
Gepubliceerd op: 8-februari-2024

Toonaangevend erfgoed

Gelderland is een provincie met een rijke geschiedenis en veel en voorbeeld gevend (wereld)erfgoed. Bovendien heeft Gelderland veel natuur, kenmerkende landschappen en bedrijvigheid. 

Portret Peter Drenth

Erfgoed leeft, meer dan ooit, en dat vind ik goed nieuws.

Geschiedenis is van ons allemaal. Dit vertelt het verhaal over wie wij zijn, waar we vandaan komen en wat we allemaal gemeen hebben. Het is onderdeel van onze Gelderse identiteit. Daarom doet het mij veel plezier om te merken dat zoveel mensen enthousiast zijn over dit plan uit ons coalitieakkoord, namelijk de plannen voor een Gelders museum.

Peter Drenth

Gelders gedeputeerde erfgoed en cultuur

Aanvulling op bestaande musea

Een van de uitgangspunten voor een Gelders Museum is, dat het een aanvulling is op bestaande Gelderse musea. Het biedt een kans om het huidige aanbod te versterken, het met elkaar te verbinden en zichtbaarder te maken. Daar hoort bij dat we onderzoeken welke vorm het meest geschikt is. Daarbij zijn er de volgende opties: 

  1. Het Gelders Museum krijgt een eigen gebouw. 
  2. Het Gelders Museum sluit aan op, en wordt gehuisvest door, een bestaand museum. 
  3. Het verhaal van Gelderland wordt verteld in de vorm van een (reizende) tentoonstelling.
  4. Het Gelders Museum krijgt een digitale vorm.  

Goede ideeën nemen we mee

Er is veel enthousiasme voor het Gelders Museum. We ontvangen van verschillende kanten ideeën en suggesties, waaronder mogelijke plekken voor het museum. Deze ideeën nemen we mee in de verdere uitwerking. In deze onderzoeksfase zijn we nog niet bezig met mogelijke locaties. 

Erfgoed Gelderland

Het maken van de plannen en het doen van onderzoek doen we samen met onze bestaande musea. Bij het opzetten en uitvoeren van dit onderzoek werken we samen met Erfgoed Gelderland, onze ondersteuningsinstelling op het gebied van erfgoed en musea. 

U vindt hier de brief van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten, over de aanpak voor een Gelders Museum.