Nieuwe fase in aanpak mensenhandel, van papier naar praktijk

Mensenhandel staat zowel landelijk als regionaal hoog op de agenda bij de ondermijningsaanpak. Op 16 november 2023 kwamen tientallen Gelderse ambtenaren en professionals uit het veiligheids-, sociale en overheidsdomein naar het Huis der Provincie om hun kennis te vergroten.
Gepubliceerd op: 21-november-2023

Partners hebben elkaar nodig

Mensenhandel is een vorm van moderne slavernij waarbij slachtoffers te maken krijgen met dwang, intimidatie en geweld. Het kan verschillende gedaanten aannemen, zoals gedwongen prostitutie, arbeidsuitbuiting of uitbuiting door drugscriminelen. De meeste gemeenten stelden inmiddels een aanpak van mensenhandel vast. Nu is het belangrijk om te zorgen dat deze aanpak in de praktijk werkt. En daarin hebben alle partners in de keten elkaar nodig, van de medewerker bij de balie Burgerzaken tot de officier van Justitie.   

Uitbuiters aanpakken  

Geconfronteerd met levensechte praktijkvoorbeelden werden deelnemers getest op hun alertheid voor signalen van mensenhandel en hun kennis van de praktijk. De casus is ingewikkeld. Maar wat ook opvalt, zijn de mogelijkheden om daadwerkelijk stappen te ondernemen om uitbuiters aan te pakken en slachtoffers uit de situatie te halen. Tijdens de paneldiscussie kwam vooral naar voren dat het belangrijk is om niet alleen te benoemen hoe ingewikkeld mensenhandel is. Het is ook belangrijk om de problematiek ‘af te pellen’ en om barrières op te werpen voor uitbuiters om hun werk te kunnen doen. Alle mogelijkheden om uitbuiting te stoppen moeten benut worden. Dat een slachtoffer van mensenhandel door intimidatie geen aangifte durft te doen, hoeft niet te betekenen dat een uitbuiter niet kan worden aangepakt. 

Sleutels tot een succesvolle aanpak 

Elkaar kennen en bruggen bouwen is volgens discussieleider Tamme de Leur een belangrijke sleutel tot een succesvolle aanpak. Tamme richtte het Metastory instituut op om professionals op te leiden in de aanpak van mensenhandel. Daarnaast brengt hij als documentairemaker in beeld hoe mensenhandelaars te werk gaan. Dat zorgt voor een groeiend besef dat uitbuiters zich makkelijk verplaatsen over gemeente- en landsgrenzen heen. Voor een succesvolle aanpak is een lokale aanpak nodig, en ook een regionale en zelfs landelijke samenwerking en coördinatie.   

Annette Bronsvoort, burgemeester van Oostgelre en landelijk portefeuillehouder voor het thema mensenhandel bij de VNG sprak over de rol van gemeenten bij de aanpak van mensenhandel. Gevraagd naar het belang van de bijeenkomst geeft ze aan dat het eens te meer duidelijk wordt dat er ondanks de complexiteit ook reden is tot optimisme. 

Er is ook reden tot optimisme

Er moet nog veel gebeuren, maar terugkijkend op de afgelopen anderhalf jaar zijn we toch een stuk verder gekomen in de aanpak. Ik zie gemotiveerde professionals die elkaar steeds beter weten te vinden.

Annette Bronsvoort

burgemeester van Oostgelre en landelijk portefeuillehouder voor het thema mensenhandel bij de VNG