Meerjarenplan voor betere werkomstandigheden medewerkers

We gaan aan de slag met een meerjarenplan om de werkomstandigheden van medewerkers bij Provincie Gelderland te verbeteren. Dat staat in het plan van aanpak dat we maakten als onderdeel van de Risico-inventarisatie en evaluatie psychosociale arbeidsbelasting (RI&E PSA).
Het huis der provincie
Gepubliceerd op: 8-februari-2024

Aanpak voor 6 aanbevelingen 

Arbo Unie onderzocht eerder de blootstelling aan psychosociale arbeidsbelasting (werkstress) onder onze medewerkers. Daarbij deed Arbo Unie 6 aanbevelingen om werkomstandigheden, werkbeleving en inzetbaarheid van onze medewerkers te verbeteren. In ons plan van aanpak staat voor ieder van deze 6 aanbevelingen wat we met elkaar willen bereiken, wat daarvoor nodig is en wanneer de resultaten behaald moeten zijn. 

De 6 aanbevelingen van Arbo Unie zijn:

  • Investeer op feedbackprocessen én -gedrag;
  • Investeer op sociale veiligheid;
  • P&O herijken en versterken;
  • Verbeter de verbinding tussen medewerkers en de organisatie;
  • Versterk het leidinggevend kader;
  • Ondersteun teams en medewerkers in vaardigheden voor mentale balans.

Houding en gedrag veranderen

Het onderzoek laat zien dat er behoefte is aan duidelijkheid en voorspelbaarheid binnen onze organisatie. Het plan van aanpak helpt daarbij. Bijvoorbeeld bij de manier van aansturen. En bij het maken van afspraken over rollen, taken, resultaten en het voeren van feedbackgesprekken. Ook is een nieuwe aanpak nodig om sociale veiligheid te borgen. Dat vraagt om een andere houding en gedrag van alle medewerkers, waaronder het elkaar kunnen en dúrven aanspreken. Daar is tijd en aandacht voor nodig. We gaan ervan uit dat we meerdere jaren nodig hebben om alle verbeteringen door te voeren. 

Verdere uitwerking

Het plan van aanpak maakt duidelijk waar we mee aan de slag gaan. Dit vraagt om verdere uitwerking naar acties. Naar verwachting zijn we daar eind april 2024 mee klaar. In de tussentijd zijn we al bezig met de resultaten van de RI&E. Medewerkers gaan in teamverband met elkaar in gesprek over de betekenis van de RI&E voor hun team. 

Risico-inventarisatie en evaluatie psychosociale arbeidsbelasting 

Het plan van aanpak is een onderdeel van een zogenoemde Risico-Inventarisatie en Evaluatie psychosociale arbeidsbelasting (RI&E PSA). Een RI&E PSA is een wettelijke verplichting vanuit de Arbowet en brengt risico’s op het gebied van werkdruk, werkstress en ongewenste omgangsvormen voor medewerkers in kaart. Weten wat risico’s zijn en vervolgens maatregelen nemen om risico’s te verminderen, draagt bij aan minder ziekteverzuim en betere werkomstandigheden.

Rapport en plan van aanpak

Kijk voor het rapport van Arbo Unie en het plan van aanpak op onze webpagina.