Maatregelen voor verkeersveiligheid Maas en Waalweg N322

We gaan maatregelen nemen om de Maas en Waalweg, N322 tussen Druten en knooppunt Ewijk, veiliger te maken. Er komen tussen de 2 weghelften ribbelmarkering en reflectoren en langs de weg plaatsen we MONO-borden. De maatregelen voeren we waarschijnlijk in mei 2024 uit.
Gepubliceerd op: 20-maart-2024

Een drukke en risicovolle provinciale weg  

De Maas en Waalweg  staat bekend als risicovolle provinciale weg. In 2023 vonden er een aantal ernstige ongelukken plaats, waarbij ook dodelijke slachtoffers vielen. De weg is erg druk, wat in de spits vaak tot lange files leidt. Er geldt een maximumsnelheid van 100 km/per uur op de weg. Op de weg geldt een inhaalverbod, maar inhalen is niet onmogelijk. De weghelften worden nu alleen gescheiden door lijnmarkering met daartussen een groen gekleurd vlak. Het (inhaal)gedrag van weggebruikers of het terechtkomen op de weghelft van het tegemoetkomend verkeer was in een aantal gevallen mede de oorzaak van ernstige ongelukken.  

Snel veiliger maken

Op de Maas en Waalweg is het de afgelopen jaren geregeld misgegaan en daarom is het fijn dat we snel maatregelen kunnen gaan treffen om de weg veiliger te maken. We kiezen voor maatregelen gericht op enerzijds de infrastructuur én anderzijds het gedrag van weggebruikers, want die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Klaas Ruitenberg

Gedeputeerde bereikbaarheid, openbaar vervoer en provinciale infrastructuur,

Ribbelmarkering, reflectoren en MONO-borden 

Op het groene vlak tussen de 2 weghelften komen over een lengte van 7,5 kilometer ribbelmarkering en reflectoren. Hiermee worden weggebruikers opgeschrikt als zij op de verkeerde weghelft dreigen terecht te komen. Hierdoor hebben ze de mogelijkheid zichzelf te corrigeren. Deze maatregel levert geen hinder op aan hulpdiensten, zij kunnen nog altijd keren op de weg als dit nodig is. Daarnaast plaatsen we langs de weg MONO-borden geplaatst. Deze borden roepen weggebruikers op om geconcentreerd te rijden en zich niet te laten afleiden door bijvoorbeeld de mobiele telefoon.  

Korte en lange termijn maatregelen 

We zijn in overleg met de betrokken gemeenten of uitgebreidere maatregelen voor deze weg in de toekomst mogelijk zijn. Deze maatregelen zouden ervoor moeten zorgen dat op de lange termijn de weg veiliger wordt, de files afnemen en daardoor de doorstroming van het verkeer en ook de Hoogwaardige OV-lijn verbetert.  Een hoogwaardige OV-lijn is een buslijn die zorgt voor snelle comfortabele doorstroming van A naar B.

Aanvullende informatie over de uitvoering van de korte termijn maatregelen en daarbij komende werkzaamheden en eventuele wegafsluitingen volgt later.