Koning in gesprek over stikstof met Gelderse boeren

Koning Willem-Alexander bracht op dinsdag 8 november 2022 een werkbezoek aan een kalver- en melkveehouderij in Terschuur.
Koning Willem-Alexander in de schuur met een boerengezin
Gepubliceerd op: 8-november-2022

Het werkbezoek stond in het teken van de aanpak van het stikstofvraagstuk. En de invloed hiervan, op de Gelderse boeren. Maar de impact op andere sectoren, zoals de bouw en de industrie wordt ook meegenomen.

Familiebedrijf in Terschuur

Het werkbezoek vond plaats op het boerenbedrijf van de familie van Dijk. Gelders gedeputeerde Peter Drenth begeleidde dit werkbezoek als gastheer. De Koning ging in gesprek met 3 generaties, van familie van Dijk, die allemaal op het bedrijf werken. De Koning sprak met hen over zorgen, over hun ideeën om in de toekomst duurzamer te kunnen boeren én over slimme, schone oplossingen. Die bijdragen aan het realiseren van de gestelde doelen rondom natuur en water.

Gesprek met jonge boeren en landbouwcollectief

Na een rondleiding over het erf, volgde een gesprek met jonge boeren. Dit ging over de ontwikkeling en toekomst van hun bedrijven; over het inspelen op veranderingen; over de onzekerheid binnen de sector; en over mogelijkheden om te vernieuwen en te verduurzamen.

Aansluitend sprak de Koning, in 1 van de stallen van de boerderij, met vertegenwoordigers van verschillende landbouworganisaties. In dit gesprek kwamen onder andere het perspectief voor de Gelderse agrarische sector en de mogelijkheden voor innovaties aan bod.

Leefbaar landelijk gebied

Ten slotte was er een rondetafelgesprek. Met een aantal organisaties die betrokken zijn bij het Gelderse Veluwe Arrangement. Dit is de gebiedsgerichte aanpak voor water, stikstof en klimaat. Provincie Gelderland, Waterschap Vallei en Veluwe en Veluwse gemeenten werken hierin gezamenlijk aan het stikstofvraagstuk. Zij zetten samen in op gezonde, groene landbouw, versterking van de natuur, verduurzaming van sectoren en een leefbaar landelijk gebied.

Waardering voor open gesprek

Gedeputeerde Peter Drenth: “Zijne Majesteit de Koning ging uitgebreid in gesprek met jonge Gelderse boeren. En hij sprak met vertegenwoordigers van Gelderse landbouworganisaties, vertegenwoordigers van andere sectoren, gemeenten en het waterschap. Om te praten over het stikstofvraagstuk en de impact daarvan op het dagelijks leven in het buitengebied. Want de impact is enorm. Ondernemers vanuit de glastuinbouw en champignonteelt deelden hun zorgen over de torenhoge energieprijzen”, licht hij toe.

Koning Willem-Alexander in gesprek met vertenwoordigers uit het veld

Oog voor Gelderse opgaven

Het was een mooi, open gesprek. Waarin de deelnemers hun zorgen konden delen. We waarderen het enorm dat de Koning oog heeft voor de opgaven waar we voor staan in Gelderland

Peter Drenth

Gedeputeerde landbouw