Kaarten met stikstofgevoelige natuur aangepast

De kaarten die de stikstofgevoelige natuur in de Gelderse Natura-2000 gebieden weergeven zijn aangepast. Hierin is agrarisch gebruikte grond waar zeker geen stikstofgevoelige natuur aanwezig is verwijderd uit de kaarten.
landbouwgrond
Gepubliceerd op: 25-oktober-2022

Er is onderzoek gedaan naar agrarische percelen die in het  rekenprogramma AERIUS mogelijk zijn aangeduid als stikstofgevoelig. Hierover zijn ook Statenvragen en Kamervragen gesteld. AERIUS is het programma dat wordt gebruikt om stikstofbelasting op een perceel uit te rekenen. De provincie beheert de kaarten waarop stikstofgevoelige natuur is aangegeven. Met deze kaarten wordt in AERIUS berekend of er stikstofeffecten op stikstofgevoelige natuur zijn, en of er dus een vergunning nodig is.

Op basis van een analyse van geografische informatiebestanden is gedeeltelijk vastgesteld dat geen sprake is van stikstofgevoelig leefgebied. Voor 2200 hectare is een extern bureau ingehuurd, dat deze zomer in het veld verder onderzoek doet. De uitkomsten hiervan worden meegenomen  in de toetsing van vergunningaanvragen op het moment dat het onderzoek en de kaarten klaar zijn. De aanpassing in AERIUS volgt in 2022.