Investeren in de Veluwe: geld voor 3 projecten

We willen de leefbaarheid voor inwoners op de Veluwe verbeteren. We zorgen bijvoorbeeld voor voldoende werkgelegenheid en het beschermen van natuur en landschap. Dit doen we door geld te steken in 3 Veluwse projecten.
Gepubliceerd op: 20-maart-2024

Economie en natuur gaan hand in hand

Gelderland is de 8e regio van Europa op het gebied van economische ontwikkeling. En met de Veluwe hebben we het grootste aaneengesloten natuurgebied van Noordwest-Europa. Op de Veluwe investeren we in projecten die bijdragen aan economie en natuur. Het Rijk, de regio en de gemeenten betalen mee. 

De projecten die nu subsidie krijgen, komen uit de 1e Regiodeal Veluwe, uit 2020. Een regiodeal is een afspraak met het Rijk, waarin de regio’s en het Rijk samenwerken om de kwaliteit van leven, wonen en werken te verhogen. Bij een Regiodeal komen de regio’s met plannen en ideeën.

Kansen voor inwoners, ondernemers en overheden

Op de Veluwe hebben we te maken met grote opgaven, die om veel ruimte vragen. Zoals woningbouw, bereikbaarheid, ruimte voor bedrijven en natuur. 

De Veluwe is uniek in Nederland

Het is een plek met prachtige natuur, én een plek waar geleefd en gewerkt wordt. Er liggen grote opgaven, en die bieden juist ook kansen. Overheden, inwoners en ondernemers kunnen zelf invulling geven aan ‘hoe’ zij willen dat het gebied zich ontwikkelt in de toekomst. Hier kunnen we vraagstukken oplossen en zorgen voor een flinke impuls. Om de kwaliteit van leven, wonen en werken van onze inwoners en ondernemers te verbeteren.

Peter Drenth,

Gelders gedeputeerde, programma Veluwe.

Cannenburch Epe

De 3 projecten verbeteren vooral de balans tussen recreatie en natuur. Er gaat onder andere subsidie naar het project ‘Ontvangstlocatie Cannenburch’ van gemeente Epe. Vlak bij kasteel Cannenburch (in Vaassen) komt een Veluwse ontvangstlocatie voor recreanten en toeristen, met een Toeristisch Overstap Punt. Dit project draagt bij aan ‘het geleiden van recreanten naar plekken die minder kwetsbaar zijn’ en daardoor meer bezoekers aankunnen. In totaal gaat het om een subsidie van maximaal € 1.215.000. 

Vakantieparken Ede

Ook het project ‘natuurversterking vakantieparken’ van gemeente Ede krijgt subsidie. Het gaat om maximaal € 2.722.016, voor maatregelen die de natuurwaarden verbeteren op én rond vakantieparken. Het gaat niet alleen om het aanleggen van natuur. De maatregelen dragen ook bij aan de lokale economie, het verduurzamen van parken, brandpreventie en educatie. Ook zijn er maatregelen voor nieuwe (vaak jonge) ondernemers. Om ervoor te zorgen dat ze kunnen investeren in verouderde vakantieparken. Bijvoorbeeld met de ‘Vouchers natuurinclusief ontwerp’, waarmee 20 vakantieparken een natuurinclusief ontwerp kunnen laten maken. 

Herinrichting historisch erf Oranjerie Staverden

Ook het project ‘Staverden: herinrichting historisch erf Oranjerie’, van Stichting Het Geldersch Landschap (GLK) krijgt een bijdrage. Het gaat om maximaal € 255.000. GLK werkt op landgoed Staverden aan het behoud en herstel van de cultuurhistorische waarden van het landgoed. En aan het beleefbaar maken van het Staverdens en daarmee ‘Veluws Verleden’. Een onderdeel van dit project is de herinrichting van het historisch erf naast de brasserie, die ook voor publiek te bezoeken zijn.

Nieuwe Regiodeal Veluwe 2024

In totaal is er € 25 miljoen beschikbaar gesteld voor de Veluwe bij ‘de Regiodeal uit 2020’. Daarmee zijn veel verschillende projecten uitgevoerd en een aantal gaan nu in uitvoering. Maar we zijn nog lang niet klaar en daarom is een nieuwe Regiodeal in de maak. Het Rijk kende onlangs € 20 miljoen toe, voor deze nieuwe ‘Regiodeal Veluwe’. Dus momenteel zijn we bezig om de plannen uit te werken.