Inspiratiegids landelijk gebied

Wilt u weten wat er mogelijk is op uw perceel (of als adviseur) op het gebied van natuur, natuurinclusieve kringlooplandbouw, landschap en water? Laat u inspireren door de inspiratiegids landelijk gebied over de subsidiemogelijkheden die er zijn.
man en vrouw in de natuur
Gepubliceerd op: 25-oktober-2022

De leefbaarheid van het platteland is heel belangrijk voor Gelderland. Daarom investeert de provincie in het behoud en herstel van de natuur en het landschap en zet de provincie zich in voor natuurinclusieve landbouw. Om ideeën en projecten te ondersteunen die hieraan bijdragen heeft de provincie verschillende regelingen ontwikkeld. Wilt u weten wat er mogelijk is op uw perceel (of als adviseur) op het gebied van natuur, natuurinclusieve kringlooplandbouw, landschap en water? Kijk dan eens in de inspiratiegids die we hebben gemaakt. Deze gids inspireert u over de subsidiemogelijkheden die er zijn in Gelderland. Via een keuzeboom komt u uit bij de organisatie of het platform waar u meer informatie kunt krijgen over het onderwerp. Of bij de organisatie die u kan helpen bij de aanvraag van een subsidie.

Deze uitgave is van november 2021. Het kan zijn dat subsidies niet meer openstaan of de informatie niet mee actueel is als u deze versie raadpleegt. Eens per 6 maanden actualiseren wij dit document. De meest actuele en rechtsgeldige informatie over de subsidieregelingen vindt u op de website van de betreffende regeling. Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met het provincieloket via provincieloket@gelderland.nl.