Inpassingsplan N825 Nettelhorsterweg ligt bij PS

Het inpassingsplan voor de N825 (Nettelhorsterweg), in gemeente Berkelland en gemeente Lochem, ligt bij Provinciale Staten om een beslissing over te nemen. De N825 vormt een belangrijke schakel in het bereikbaar maken van de oostelijke Achterhoek tussen de A1 en de N18.
Gepubliceerd op: 7-februari-2024

Verschillende maatregelen 

Het inpassingsplan bestaat uit verschillende maatregelen:

  • Het aanleggen van een passeerhaven voor landbouwverkeer.
  • Het verleggen van fietspaden en watergangen. 
  • Het plaatsen van meer bomen en struiken langs de weg. 

De maatregelen uit het inpassingsplan zorgen voor een vlot verloop van verkeer op de provinciale wegen. Daarnaast kan landbouwverkeer veiliger op de provinciale weg rijden. Het betekent ook dat er minder landbouwverkeer door dorpen en over smalle buitenwegen rijdt.

Landbouwafrit wordt landbouwpasseerhaven

Van 15 december 2022 tot en met 25 januari 2023 lag het ontwerp-inpassingsplan klaar om in te kijken. We ontvingen 62 zienswijzen (reacties op het plan), waarvan 49 over hetzelfde onderwerp: zorgen over de gewenste landbouwafrit. De gemeente Berkelland en veel omwonenden vroegen in hun zienswijzen (reactie) om de landbouwafrit naar ‘de Oude Diepenheimseweg’ te vervangen door een landbouwpasseerhaven. Ze waren bang dat de combinatie van landbouwverkeer, personenverkeer en fietsers bij een landbouwafrit, voor onveilige situaties zou zorgen. Wij hebben naar de zorgen geluisterd en het inpassingsplan hierop aangepast. 

Portret Klaas Ruitenberg

Enkele maanden terug ben ik zelf ook gaan kijken bij de plek van de gewenste afrit.

Ik heb geluisterd naar de zorgen, bezwaren en alternatieven die er leefde. Uiteindelijk hebben we besloten om in het inpassingplan de landbouwafrit aan te passen naar een landbouwpasseerhaven. Dit is een veiliger alternatief voor de verschillende weggebruikers.

Klaas Ruitenberg

Gelders gedeputeerde

Vervolg

Op 20 maart om 19.00 uur organiseren Provinciale Staten een bijeenkomst in de Melktap in Geesteren. Iedereen die een zienswijze (reactie) heeft ingediend heeft hiervoor een uitnodiging ontvangen. Ook andere belangstellenden zijn welkom die avond. Voor iedereen is het mogelijk om tijdens de bijeenkomst in te spreken. Aanmelden voor inspraak kan tot uiterlijk maandag 18 maart 2024 om 12.00 uur bij de griffie via griffie@gelderland.nl.

In april 2024 stellen Provinciale Staten het inpassingsplan waarschijnlijk vast. Daarna wordt het PS-besluit samen met het complete vastgestelde inpassingsplan gepubliceerd. Nadat Provinciale Staten hebben besloten, wordt het definitieve inpassingsplan opnieuw 6 weken klaargelegd om in te kijken. In deze periode kunnen belanghebbenden in beroep gaan bij de rechter (afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State). Afhankelijk van eventuele verdere procedures, starten we daarna met de voorbereidende werkzaamheden.