In 2030 heeft Gelderland 100.000 nieuwe woningen

Provincie Gelderland wil tot en met 2030 minimaal 100.000 woningen bijbouwen, waarvan 60.000 betaalbare huur- of koopwoningen.
In 2030 heeft Gelderland 100.000 nieuwe woningen
Gepubliceerd op: 29-september-2022

Zij doen dit woonaanbod samen met de gemeenten, aan Hugo de Jonge (minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening). Het doel gestelde aantal woningen is meer dan 10% van de landelijke woningbouwopgave van 900.000 woningen tot 2030.

Meer informatie

Peter Kerris

Quote

De woningnood is hoog. Samen met gemeenten en woningbouwcorporaties willen we de woningbouw in Gelderland versnellen. Tot 2030 moeten er ruim 100.000 woningen worden bijgebouwd. Hiermee geven we Gelderse starters en doorstromers weer een kans op een betaalbare woning.

Gedeputeerde Peter Kerris

Provincie Gelderland

Nationale Woon- en Bouwagenda

Om de wooncrisis het hoofd te bieden, stelde Minister de Jonge een Nationale Woon- en Bouwagenda op. De Minister vroeg de provincies een woonaanbod te doen, van het aantal woningen wat mogelijk is om te bouwen tot en met 2030. De Gelderse provincie verwacht dat we 100.000 huizen kunnen bijbouwen, waarvan 60.000 betaalbare koop- en huurwoningen. Dat zijn 10.000 woningen méér dan de indicatie die de provincie in juni 2022 gaf. 

Alle regio’s doen mee

Het Gelders woonaanbod stelden we op in afstemming met gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen. De verdeling over de regio’s is:

  • Achterhoek: 8.000 woningen
  • Cleantech Regio: 17.000 woningen
  • Noord-Veluwe: 11.000 woningen
  • Foodvalley: 18.500 woningen
  • Rivierenland: 12.500 woningen
  • Groene Metropool Regio: 33.000 woningen.

Gelders aanbod Nationale Woon- & Bouwagenda

Infographic met het voorstel voor Gelderse Woonaanbod

Of bekijk in volledig formaat (PDF 165 kB)

Meer investeren in woningbouw 

Voor de bouw van 100.000 woningen is steun van de Rijksoverheid nodig. Het gaat om:

  • Investeringen in bereikbaarheid (waaronder de verbreding van de Rijnbrug en de RegioExpress);
  • De maatschappelijke bouwkosten (onrendabele toppen);
  • De inzet van extra ambtenaren (voor het versnellen van bouwplannen en vergunningen). 

We hebben ook meer stikstofruimte nodig voor woningbouw, omdat bijna de helft van alle stikstofgevoelige natuur in Gelderland ligt.

Samen de woningcrisis aanpakken

Samen de woningcrisis aanpakken transcriptie

We zien een opname van Peter Kerris in het provincie huis. Hij spreekt in de camera: “ De woningnood in Nederland is groot. De komende jaren moeten er 900.000 woningen worden bijgebouwd om het woningtekort weg te werken. En Gelderland doet daarin fors mee. Tot en met 2030 bouwen we in Gelderland honderdduizend woningen. Maar dat gaat niet vanzelf. Het is tegenwoordig onbetaalbaar om een betaalbare woning te bouwen. We willen graag dat de woningen bereikbaar zijn met de bus, met de auto, met de fiets. De woningen moeten duurzaam zijn en een hele tijd mee kunnen gaan. En ze moeten betaalbaar zijn en daarvoor is veel extra geld nodig. Dat kunnen we niet alleen. Daar moeten we samen de schouders onder zetten. En daarom vragen we aan de minister om ons te helpen bij het realiseren van deze 100.000 woningen tot en met 2030. We vragen van de minister dat hij zich inzet om bij te dragen in de bouwkosten om ervoor te zorgen dat de woningen bereikbaar zijn en voor extra handjes om de woningbouwplannen verder te brengen. Samen met gemeentes, bouwers en woningcorporaties zijn we tot dit woningbod gekomen. Wij zijn er klaar voor. Samen kunnen we het woningtekort oplossen. ”

Peter Kerris: “We staan voor een grote uitdaging om de woningen te bouwen die nodig zijn. Zeker nu de grondprijzen, rente en de bouwkosten stijgen. Daar is daadkracht voor nodig, van alle betrokken partijen. Samen kunnen we de woningcrisis oplossen. We zijn het verplicht aan al die starters en doorstromers die geen betaalbare woning meer kunnen vinden.”