In 2030 heeft Gelderland 100.000 nieuwe woningen

Provincie Gelderland wil tot en met 2030 minimaal 100.000 woningen bijbouwen, waarvan 60.000 betaalbare huur- of koopwoningen.
Jongen en meisje kijken bij nieuwbouwproject
Gepubliceerd op: 29-september-2022

Zij doen dit woonaanbod samen met de gemeenten, aan Hugo de Jonge (minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening). Het doel gestelde aantal woningen is meer dan 10% van de landelijke woningbouwopgave van 900.000 woningen tot 2030.

Peter Kerris

Quote

De woningnood is hoog. Samen met gemeenten en woningbouwcorporaties willen we de woningbouw in Gelderland versnellen. Tot 2030 moeten er ruim 100.000 woningen worden bijgebouwd. Hiermee geven we Gelderse starters en doorstromers weer een kans op een betaalbare woning.

Gedeputeerde Peter Kerris

Provincie Gelderland

Nationale Woon- en Bouwagenda

Om de wooncrisis het hoofd te bieden, stelde Minister de Jonge een Nationale Woon- en Bouwagenda op. De Minister vroeg de provincies een woonaanbod te doen, van het aantal woningen wat mogelijk is om te bouwen tot en met 2030. De Gelderse provincie verwacht dat we 100.000 huizen kunnen bijbouwen, waarvan 60.000 betaalbare koop- en huurwoningen. Dat zijn 10.000 woningen méér dan de indicatie die de provincie in juni 2022 gaf. 

Alle regio’s doen mee

Het Gelders woonaanbod stelden we op in afstemming met gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen. De verdeling over de regio’s is:

  • Achterhoek: 8.000 woningen
  • Cleantech Regio: 17.000 woningen
  • Noord-Veluwe: 11.000 woningen
  • Foodvalley: 18.500 woningen
  • Rivierenland: 12.500 woningen
  • Groene Metropool Regio: 33.000 woningen.

Gelders aanbod Nationale Woon- & Bouwagenda

Infographic met het voorstel voor Gelderse Woonaanbod

Of bekijk in volledig formaat (PDF 165 kB)

Meer investeren in woningbouw 

Voor de bouw van 100.000 woningen is steun van de Rijksoverheid nodig. Het gaat om:

  • Investeringen in bereikbaarheid (waaronder de verbreding van de Rijnbrug en de RegioExpress);
  • De maatschappelijke bouwkosten (onrendabele toppen);
  • De inzet van extra ambtenaren (voor het versnellen van bouwplannen en vergunningen). 

We hebben ook meer stikstofruimte nodig voor woningbouw, omdat bijna de helft van alle stikstofgevoelige natuur in Gelderland ligt.