Grote stappen doorontwikkeling OnePlanet Research Center

OnePlanet Research Center ontwikkelde in 2023 hun nieuwe technologieën op gebied van milieu en gezondheid veel verder. Dat staat in de jaarlijkse rapportage, waarover het dagelijks bestuur van de provincie, Provinciale Staten informeerde.
Gepubliceerd op: 30-mei-2024

Stikstof meten 

De stikstofsensor is verder doorontwikkeld. Deze meet op elk moment de aanwezigheid van stikstof in de buitenlucht. Die sensoren helpen bij het meten van maatregelen om de stikstofuitstoot te minderen. Daarnaast werkt OnePlanet aan zelfstandige teeltsystemen, zoals een snoeirobot voor een boomgaard of een zelfstandige kas met een eigen klimaataansturing. Zodat voedsel op plekken kan worden geteeld, waar de kennis hiervoor ontbreekt. OnePlanet ontwikkelt deze kas samen met een mkb-bedrijf.  

Zichtbare resultaten 

Via dataplatforms deelt OnePlanet de resultaten van dit soort vernieuwingen. Zodat bijvoorbeeld boeren hun maatregelen gericht op het verminderen van de uitstoot van stikstof kunnen combineren met meetgegevens over stikstof rond hun bedrijf.  

Gezondheidsontwikkelingen 

Sensorpillen gaan helpen bij het opsporen van chronische darmziekten of Parkinson. De inslikbare sensorpillen zijn getest bij mensen. Ook is de slimme toiletbril verder ontwikkeld waarmee mensen hun eigen gezondheid in de gaten kunnen houden. Deze technologie bespaart menskracht, zoals bijvoorbeeld bij ouderen die langer thuis blijven wonen. 

Oplossingen, inkomen en banen 

OnePlanet onderzoekt de mogelijkheden van nieuwste chip- en digitale technologieën voor oplossingen op het gebied van voeding, gezondheid en milieu. Dat doen ze samen met bedrijven en kennisinstellingen. Toepassing van deze nieuwe technologieën helpen ook het mkb om geld te verdienen en zorgt voor meer banen. En ze zorgen ook voor oplossingen op het gebied van duurzame landbouw, stikstof, een gezonde leefomgeving en meer gezondheid.  

Portret Helga Witjes

Ik ben trots op de kennis en mogelijkheden, die OnePlanet Research Center ontwikkelt.

Ze zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat in Gelderland. En bieden nieuwe kansen en mogelijkheden voor Gelderse ondernemers. En beide zaken zijn van belang voor Gelderland, want we hebben ondernemers nodig, die zorgen voor inkomen en banen.  

Helga Witjes

Gedeputeerde