Gelderse bestuurders actief bij Raad van Europa

Gedeputeerde Peter Drenth is lid geworden van het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa in Straatsburg. Hij is onderdeel van de Nederlandse delegatie die bestaat uit vertegenwoordigers van Nederlandse provincies en gemeenten.
Gepubliceerd op: 28-maart-2024

Raad van Europa 

Het Congres van Lokale en Regionale Overheden kwam afgelopen week bij elkaar om te praten over democratie, goed bestuur en mensenrechten op lokaal en regionaal niveau. Alle 46 landen die lid zijn van de Raad van Europa sturen een delegatie met lokale en regionale vertegenwoordigers. De Nederlandse delegatie bestaat uit 3 provinciale bestuurders en 4 gemeentelijke bestuurders. Daarnaast heeft elk land een jongerenvertegenwoordiger.  

Inzetten voor democratie en vrijheid 

Gedeputeerde Peter Drenth: “Democratie en vrijheid zijn niet vanzelfsprekend. We hebben allemaal een verantwoordelijkheid om ons in te zetten voor een sterke democratie. Ik vind het eervol om mij daar op deze manier extra voor in te zetten.  

De Raad van Europa gaat over mensenrechten en is verbonden met het Europees hof voor de rechten van de mens. En ziet toe op eerlijke verkiezingen en stelt mensenrechten die geschonden worden aan de kaak. Regelmatig worden er onderzoeken gedaan naar bijvoorbeeld de inbreuk op privacy van mensen.” 

Regio’s zijn belangrijk in Europa 

Het Congres van Lokale en Regionale Overheden laat zien hoe belangrijk regio’s zijn binnen Europa. Regionale en lokale overheden treden zelfstandig op binnen Europa, en zijn niet alleen afhankelijk van de nationale overheid. Gedeputeerde Drenth: “Regelmatig worden onderzoeken gedaan naar bijvoorbeeld de inbreuk op privacy van mensen, of naar het recht op voldoende beschikbaar kwalitatief goed water. Juist bij deze onderwerpen hebben wij als lokale en regionale overheden een belangrijke verantwoordelijkheid.”   

Veel Gelderlanders in Nederlandse delegatie 

De Nederlandse delegatie bij het Congres van Lokale en Regionale Overheden bestaat op dit moment voor bijna de helft uit Gelderlanders. Ook burgemeester Joris Bengevoord van Winterswijk en jongerenvertegenwoordiger Melih Uzun uit Harderwijk zijn lid van de delegatie. Peter Drenth: “Tijdens het congres is gesproken over de beschikbaarheid van voldoende kwalitatief goed drinkwater. Het recht op voldoende en schoon water is een mensenrecht. In heel Europa spelen vraagstukken rondom droogte en overstromingen in relatie tot klimaatverandering. Ook in Gelderland. Niet alleen drinkwater staat daarmee onder druk, maar ook de productie van voedsel. Juist de lokale en regionale overheden kunnen fors helpen om hier oplossingen voor te vinden.” 

Het Congres komt 2 keer per jaar bij elkaar. De volgende sessie is in oktober 2024.