Gelderse begroting 2023: investeren voor nu en later

Volgend jaar zet provincie Gelderland fors in op de stikstofproblematiek, het woningtekort en de energietransitie. Dit zijn belangrijke onderwerpen voor 2023.
luchtfoto van Gelderland
Gepubliceerd op: 30-september-2022
Jan Markink

Juist nu zijn doorbraken van belang

De samenleving wordt getroffen door crisis op crisis. Juist nú zijn doorbraken in deze complexe opgaven van belang. Ook om de samenleving vertrouwen te geven, dat de overheid problemen op kan lossen. Daar spelen wij als provincie een belangrijke rol in.

Jan Markink

Gedeputeerde Financiën

Crisissen aanpakken

Voor de directe aanpak van stikstofproblematiek staat €37 miljoen op de begroting. Maar veel andere maatregelen dragen ook bij aan het oplossen van dit vraagstuk, zoals verbetering van de biodiversiteit. Voor het aanpakken van de woningcrisis staat €18 miljoen begroot, onder andere voor het Actieplan wonen. Doel van dit plan is 45.000 extra woningen in 2025. Voor verduurzaming en energietransitie trekken we €50 miljoen uit. Volgend jaar start bijvoorbeeld een regeling voor het verduurzamen van publieke gebouwen, zoals dorpshuizen en kerken.

Zorgen over energieprijzen

“We maken ons in deze tijd ook echt zorgen over de torenhoge inflatie en energieprijzen. Dit raakt Gelderse inwoners, instellingen en bedrijven keihard”, zegt Markink. De provincie kijkt, naast de rol van het Rijk en gemeenten, daarom ook naar haar eigen rol in deze crisis. Daarbij onderzoeken we (in eerste instantie) welke bestaande maatregelen bijdragen aan energiebesparing en verduurzaming. Dan gaat het bijvoorbeeld om energieloketten die advies en ondersteuning kunnen bieden aan bewoners én MKB-bedrijven.

Markink: “Onze toegevoegde waarde ligt niet direct bij korte termijn-hulpacties (waar gemeenten en het Rijk vooral een rol in hebben) maar júíst bij het investeren in structurele oplossingen. Voor de energie infrastructuur, duurzame woningen, de stikstofproblemen en de economie. Ook om nieuwe crisissen voor te zijn.”

Nog veel te doen en door te geven

Naast de plannen en bijbehorende kosten voor 2023, wordt er in deze begroting ook financiering gevraagd voor verschillende nieuwe projecten. Onder andere €10 miljoen voor ‘de Toekomstbestendig wonen lening’, €4,4 miljoen voor ‘80 jaar Vrijheid en Herdenken’, €13,5 miljoen voor ‘het Logistiek Centrum Eerbeek’ en de verbeterde inpassing van ‘papierfabriek Folding Boxboard Eerbeek’. En €250.000 euro voor ‘gemeente Hattem’, voor het ondergronds brengen van hoogspanningskabels.

Keuzes voor een duurzame toekomst

Om al de opgaven aan te gaan en de volgende periode niet met financiële tekorten te beginnen, werken we als provincie op dit moment aan een duurzame begroting. Een die de komende jaren structurele uitgaven structureel dekt. In ‘het vervolgvoorstel van de begroting’ komt hier een voorstel voor. Op 9 november 2022 besluiten Provinciale Staten over de begroting van 2023.