Gelderland pleit in Brussel voor beter beheer van de wolf

Gedeputeerde Harold Zoet pleitte vandaag in Brussel voor een verlaging van de beschermde status van de wolf in Europa. Hij overhandigde bij het Europees Parlement een Gelderse rapportage over de wolf aan EVP vice-voorzitter Esther de Lange en sprak met Europarlementariër Bert- Jan Ruissen.
Gepubliceerd op: 21-september-2023

Toename doodgebeten dieren 

De wolf is terug in Nederland en het aantal wolven neemt jaarlijks toe. Sinds half augustus 2023 is er in Gelderland een forse toename van doodgebeten schapen door wolven. Dat levert veel onrust en zorgen op bij dierhouders en inwoners. De provincie helpt dierhouders om hun dieren beter te beschermen en werkt samen met gemeenten om onrust onder dierhouders en inwoners te verminderen.

“We willen de wolf beheren” 

Harold Zoet: “We zijn ervan overtuigd dat alleen preventieve maatregelen niet voldoende zullen zijn in een dichtbevolkt land als Nederland. We willen het aantal wolven in onze provincie goed kunnen beheren. Net zoals we dat doen met zwijnen en herten. Daarvoor moet de beschermde status van de wolf aangepast worden.”  

Ook in andere provincies rukt de wolf op en er zijn ook grotere dieren zoals koeien aangevallen. Gedeputeerde Zoet bracht in Brussel ook namens Drenthe en een aantal Veluwse gemeenten de zorgen over de wolf over. 

Europese Commissie over de wolf 

Ook de Europese Commissie herkent het gevaar van de wolf. Ursula van der Leyen kondigde onlangs aan dat de EU mogelijk de beschermde status van de wolf wil aanpassen. De voorzitter van de Europese Commissie riep daarom lokale overheden op om uiterlijk 22 september 2023 informatie en impact van de wolf te delen.  

Gedeputeerde Zoet reist af naar Brussel 

Gelderland geeft gehoor aan dit verzoek. Gedeputeerde Zoet reisde hiervoor vandaag persoonlijk af naar Brussel. Zoet: “Het is goed dat de EU aandacht heeft voor dit probleem. We pleiten er in Brussel voor om zo snel mogelijk werk te maken van het probleem.” De gedeputeerde sprak onder andere met Europarlementariër Bert- Jan Ruissen. Hij pleit al langer voor beter beheer van de wolf. “Dit is een dossier waar we elkaar hard nodig hebben.” aldus de SGP-er. Ook in andere Europese landen klinkt de roep om beter beheer van de wolf. 

“Bescherm je dieren”

“Voorlopig is de wolf nog zwaar beschermd en kunnen we dierhouders alleen helpen met preventie.” aldus Zoet. “We hebben subsidie beschikbaar voor het wolfwerend maken van hekken en kunnen tijdelijke noodhekken leveren. Ik wil dierhouders oproepen daar gebruik van te maken. We hebben een verantwoordelijkheid om onze dieren zo goed mogelijk te beschermen.” Omdat er veel zorgen zijn bij dierhouders en inwoners organiseert de provincie met verschillende Veluwse gemeenten informatieavonden.  

Dierhouders kunnen ook gratis hulp en advies krijgen van een wolvenconsulent. Meer informatie is te vinden op deze webpagina

We willen het aantal wolven in onze provincie goed kunnen beheren.

We zijn ervan overtuigd dat alleen preventieve maatregelen niet voldoende zullen zijn in een dichtbevolkt land als Nederland. We willen het aantal wolven in onze provincie goed kunnen beheren. Net zoals we dat doen met zwijnen en herten. Daarvoor moet de beschermde status van de wolf aangepast worden.

Harold Zoet

Gedeputeerde landbouw, natuur en stikstof