Geen verontreinig gevonden bij omgeving boerderij in Noordeinde

Provincie Gelderland heeft bodem- en wateronderzoek uitgevoerd rondom een boerderij in Noordeinde, omdat daar veel koeien zijn gestorven door een onverklaarbare oorzaak. De resultaten laten zien dat de omgeving niet een verontreinigingsbron bevat die tot de dood van het vee heeft geleid.
Gepubliceerd op: 14-november-2023

Onverklaarbaar

Ans Mol: “We hebben begrip voor de zeer ingewikkelde en verdrietige situatie rondom deze agrarische familie. De dood van zoveel dieren heeft een enorme impact. Daarom hebben we onze verantwoordelijkheid genomen en vanuit onze rol meegezocht naar een verklaring voor deze koeiensterfte. Er is nu niets zorgwekkends aangetroffen. Daarmee sluiten we dit onderzoek in de omgeving af. Wij blijven hierover in contact met de boer.” 

Breed onderzoek

Provincie Gelderland heeft in augustus en september 2023 een grootschalig bodem- en wateronderzoek uitgevoerd rondom een boerderij in Noordeinde. Er zijn daar veel koeien gestorven door een onverklaarbare oorzaak. De directe omgeving van de boerderij is onderzocht. Hierbij zijn de sloten, waterbodem en oevers, grond en grondwater en de aangelegde dijk bij het Overijsselse Reevediep uitgebreid onderzocht. De bodem en het water zijn geanalyseerd op veel stoffen, zoals PFAS, dioxines en drugsdumpingen in de aanwezige sloten. Verschillende experts hebben de resultaten van het onderzoek bevestigd: er zijn geen stoffen gevonden die tot de dood van het vee hebben geleid.

Geïnformeerd

De betrokken boer is op de hoogte gesteld van de resultaten van het onderzoek. Ook is de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit geïnformeerd over het onderzoeksrapport. Binnenkort wordt een informatiebijeenkomst voor omwonenden gehouden.

Het rapport van het onderzoek en de deskundigenrapporten zijn beschikbaar. U kunt de rapporten opvragen via het Provincieloket.