Gedeputeerde Harold Zoet en leerlingen openen Nationale buitenlesdag

Op 9 april 2024 is het Nationale Buitenlesdag én is het deze week de Week van de schooltuin. Zo’n 12.000 leerlingen van 168 basisscholen in Gelderland krijgen daarom deze week buiten les met als thema ‘Hieperdepieper’. Gedeputeerde Harold Zoet pootte samen met leerlingen aardappelen bij basisschool Da Vinci in Arnhem.
Gepubliceerd op: 9-april-2024

Leren waar voedsel vandaan komt 

“Mooi om te zien dat leerlingen buiten bezig zijn met de natuur en eten. Het is belangrijk dat kinderen leren waar hun voedsel vandaan komt. Zo krijgen ze meer waardering voor het eten op hun bord en voor de agrariërs die zich daar elke dag voor inzetten. De Week van de schooltuin is een prachtig initiatief, want met een schooltuin kunnen leerlingen de theorie leren en het eten met eigen ogen zien groeien. Buiten leren is gezond en leuk.” 

Oproep voor meer lessen in de buitenlucht 

Met de buitenlesdag roept IVN Natuureducatie leerkrachten op om les te geven in de buitenlucht. Op dit moment vindt 1% van de lessen buiten plaats, terwijl onderzoek aantoont dat buitenles een positieve invloed heeft op kinderen.

Wij pleiten ervoor dat minstens 25% van de lessen in de buitenlucht wordt gegeven.

Het is hoog tijd om deze waardevolle vorm van onderwijs te omarmen en onderdeel te maken van het reguliere lesprogramma.

Joline de Weerdt

IVN regiodirecteur Oost

Dit doel wil IVN met partners bereiken. Wij ondersteunen IVN Gelderland met subsidie om onder andere buitenlessen te stimuleren.

Focus op de aardappel: de Grote Pieperles

De buitenlesdag valt dit jaar in de Week van de schooltuin. Deze week staat in het teken van de herkomst van voedsel. Belangrijk, want uit onderzoek blijkt dat 1 op de 5 kinderen denkt dat onze aardappel, ‘de pieper’, aan een boom groeit. Om deze kloof in kennis te dichten, maakten IVN en de alliantie Schooltuinen speciale lesmaterialen. De leerlingen van groep 7 en 8 van OBS Da Vinci in Arnhem gaan deze dag aan de slag met deze ’Grote Pieperles’. Bijna allemaal weten ze overigens dat aardappelen in de grond groeien, zo bleek uit de Grote Pieperquiz die Harold Zoet met de leerlingen deed. 

Week van ons eten 

Van 5 tot en met 12 oktober 2024 is er de landelijke ‘Week van ons eten’. Ook provincie Gelderland doet daaraan mee. Voldoende, gevarieerd en gezond voedsel is belangrijk voor iedereen. En ook wij vinden het belangrijk dat iedereen weet waar ons eten vandaan komt. Dat willen we vanuit verschillende invalshoeken laten zien. Scholen kunnen daarom ook meedoen aan de ‘Week van ons eten’. Kijk op de website voor meer informatie. Grote kans dat het dan ook weer over piepers gaat! 

Foto's buitenlesdag