Energie opwekken en verdelen door een Smart Energy Hub

Het huidige stroomnet kan de groeiende vraag naar energie niet aan. Op bedrijventerrein De Mars in Zutphen gaan bedrijven en overheden kijken hoe ze samen energie kunnen opwekken en verdelen. Dat kan in een Smart Energy Hub, een slim plaatselijk energiesysteem.
Gepubliceerd op: 10-april-2024

Samen werken aan duurzame energie

In Zutphen werken inwoners, bedrijven, netbeheerders en lokale en provinciale overheden al langer aan een duurzamere energievoorziening. Bedrijventerrein De Mars is een van de grootste bedrijventerreinen in de regio. Daar wordt gewerkt aan verschillende vernieuwende projecten. Het gaat om grootschalige productie van wind- en zonne-energie en de productie van groene waterstof. Waarschijnlijk is in 2024 de financiering rond.

Afspraak om samen mogelijkheden te onderzoeken

Het huidige stroomnet kan de groeiende vraag naar energie niet aan (netcongestie). Op momenten dat er niet genoeg energie is, kan een Smart Energy Hub de beschikbare stroom goed verdelen. Voor zo'n hub is samenwerking nodig. Op 29 maart 2024 ondertekenden gemeente Zutphen, provincie Gelderland, Zutphen Energie, KME, Westfalen, IJsselwind, Oost NL en Waterschap Rijn en IJssel een intentieovereenkomst. Ze spraken af samen te onderzoeken of een Smart Energy Hub op De Mars haalbaar is.

Samen energie maken en delen biedt kansen voor bedrijven

Overheden en het bedrijfsleven denken nu na over de moeilijke keuzes die gaan komen door het volle stroomnet. “De bedrijven op De Mars zijn vernieuwend, en gebruiken verschillende energieprofielen. Daarom is De Mars de ideale locatie om oplossingen te onderzoeken”, aldus Joris Benninga, procesregisseur van het programma Smart Energy Hubs voor Oost-Nederland. Voor eind 2024 moeten er bindende afspraken komen. Als dat lukt, dan draaien er begin 2026 nieuwe windturbines en wordt er op De Mars groene waterstof geproduceerd. Door samen energie te maken, te delen en te gebruiken, kunnen bedrijven op De Mars weer groeien en kunnen nieuwe bedrijven zich vestigen. Uiteindelijk kan op en rond De Mars misschien wel de helft van alle benodigde energie voor Zutphen worden opgewekt, opgeslagen en verdeeld.

Laten zien wat kan

Van de 180 bedrijven op het bedrijventerrein, doen 4 bedrijven mee aan de proef. Die 4 zijn samen wel goed voor meer dan 80% van het energieverbruik. Luuk Roggen, KME-manager van een van de deelnemende bedrijven: “Bij KME recyclen we waardevolle metalen. Dat is een energie-intensief proces. Door nu al als een van de trekkers van de Smart Energy Hub mee te doen, leggen we een goede basis voor de verduurzaming van ons energieverbruik.”

Portret Ans Mol

Onze kracht

Een Smart Energy Hub op De Mars toont onze kracht aan. De inzet om met een goede samenwerking een dreigend, acuut probleem het hoofd te bieden. Deze handtekeningen zullen ons blijven inspireren om vroegtijdig te laten zien wat er wel kan. En dat is wat wij nu nodig hebben.

Energiegedeputeerde Ans Mol

Provincie Gelderland

Over Smart Energy Hubs

De Mars Zutphen is een van de 10 proeflocaties in Overijssel en Gelderland in het programma Smart Energy Hubs. Dat programma stimuleert opwekking, opslag en gebruik van lokale energie. Dit initiatief wordt geleid door provincies Gelderland en Overijssel en Oost NL. Het doel is collectieve afspraken maken tussen bedrijven om het bestaande stroomnet slimmer te gebruiken. Samenwerking tussen lokale bedrijven, overheden en andere belanghebbenden is nodig om de Smart Energy Hub tot een succes te maken. 

Meer informatie: Realiseren 10 Smart Energy Hubs Oost-Nederland | Oost NL