De Schildkamp en Healthclub45: meer dan een sportschool

Fitnessclub De Schildkamp en Healthclub45 zijn sportscholen uit gemeente West Betuwe die onze subsidie Smart COVID-19 gebruikten. Zo konden ze zich aanpassen aan de nieuwe situatie en zich klaarmaken voor de toekomst.
Peter Kerris op een sportschoolapparaat
Gepubliceerd op: 7-november-2022

Thuis op een matje in je woonkamer je fitnessoefeningen doen, voor veel mensen was dit in de COVID-19-lockdowns de gewoonste zaak van de wereld. Sportscholen waren lange tijd gesloten of beperkt geopend met strenge maatregelen. Ondernemers konden € 25.000 aanvragen voor een actieplan om hun personeel aan het werk te houden. Of om bedrijfsprocessen te verbeteren om zo toekomstbestendig te worden. Gedeputeerde Kerris bezocht een van de sportscholen. 

Doorwerken tijdens lockdowns

De COVID-19-pandemie verraste iedereen met lockdowns. Ook Healthclub45 en De Schildkamp. De Schildkamp uit Asperen heeft 15 medewerkers. Healthclub45 uit Meteren heeft er 10. Ze werkten voor COVID-19 weinig met computers en veel instructeurs hadden een vaste taak binnen de sportschool. Door onze subsidie konden de sportscholen maatregelen ontwikkelen. Hierdoor konden ze tijdens de lockdowns doorwerken. Iedereen kon met inachtneming van de corona-maatregelen op gepaste wijze sporten volgens het Protocol Verantwoord Sporten. Ook boden de sportscholen online diverse beweegprogramma’s aan. Daarnaast gingen de instructeurs tijdens de lockdowns ook naar buiten om bijvoorbeeld ouderen in een zorginstelling vanaf hun balkon te laten bewegen.

Peter Kerris

Goed dat de ontwikkeling wordt doorgezet

Deze 2 sportscholen laten zien dat ze niet alleen maar de perfecte plek zijn voor een workout, maar dat ze ook een veelzijdige sociale functie hebben in deze kleine kernen. Goed om te zien dat deze ontwikkeling ook na de COVID-19-periode wordt doorgezet.

Peter Kerris

Gedeputeerde provincie Gelderland

Resultaten voor de lange termijn

De lockdowns maakten ook duidelijk dat beide sportscholen een essentiële taak hebben op het gebied van vitaliteit. Medewerkers schoolden zich bij door opleidingen te volgen, zodat zij breder inzetbaar werden op hun sportschool. Ze volgden opleidingen over vitaliteit zoals: ‘Slaap- en Stressmanagement’ en ‘Coachen en Gedragsverandering’. Ze kunnen hun leden nu beter begeleiden bij het verbeteren van een gezonde leefstijl. Ze kunnen nu online sport- en beweeglessen geven omdat ze daarvoor beweegprogramma’s ontwikkelden. Ook nieuwe doelgroepen worden hierbij betrokken, van jong tot oud. 

Dankzij de subsidie kunnen medewerkers nu beter inspelen op veranderingen in hun omgeving. Op de korte termijn en in de toekomst bij een mogelijke volgende crisis.

Smart COVID-19

Met de Smart COVID-19-regeling stelden we in mei 2020 € 1,5 miljoen beschikbaar voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). Smart COVID-19 is aanvullend op het landelijke steun- en herstelpakket. Vanuit de regeling konden 69 actieplannen worden gefinancierd. Met een actieplan kunnen mkb’ers de arbeidsorganisatie vernieuwen en toekomstbestendig maken. Ruim 3 van de 5 werkgevers investeerden in om- of bijscholing van medewerkers. Verder gebruikte de helft van de werkgevers de subsidie voor digitalisering van het bedrijf.