Binnen gemaakte afspraken is Railterminal niet mogelijk

We kunnen binnen de gemaakte afspraken niet verder met de Railterminal Gelderland (RTG). Er heeft zich geen bedrijf gemeld dat de RTG wil aanleggen en uitbaten. Daarom stellen we aan Provinciale Staten voor om te stoppen.
Gepubliceerd op: 22-januari-2024
Portret Helga Witjes

Wat ons betreft is stoppen de enige optie

Binnen de bestaande afspraken zien wij geen ruimte om door te gaan en nemen we de Staten mee bij dit belangrijk besluit. Er is geen inschrijver. En dan is stoppen de enige optie wat ons betreft

Helga Witjes

gedeputeerde

Afspraken

In het Gelders coalitieakkoord staat dat de provincie stopt als er geen bedrijf is dat de RTG wil aanleggen en uitbaten. Ook komt er geen aanvullende bijdrage van de provincie. Daarnaast spraken we af dat we pas met de werkzaamheden starten als een bedrijf zich meldt tijdens de aanbesteding. Die aanbesteding voor het aanleggen en uitbaten van de Railterminal Gelderland is geweest. Er heeft zich helaas geen bedrijf gemeld.   

Probleem met projectplanning 

Mochten we toch doorgaan betekent dat ook dat er een nieuwe aanbesteding moet komen. Dit leidt tot een probleem in de projectplanning. De railterminal moet aangesloten worden op de Betuweroute. In verband met veiligheid kan dat alleen in een zogenaamde treinvrije periode. Om de RTG aan te kunnen sluiten, moet die eerst worden aangelegd. Volgens de projectplanning moeten we nu starten met werkzaamheden, zodat het terrein op tijd bouwrijp opgeleverd kan worden zodat een bedrijf de RTG zou aanleggen.  Maar omdat er geen bedrijf is, kunnen we gezien de afspraken niet starten met werkzaamheden.

Gesprekken 

We brachten de gevolgen en opties in beeld en spraken met ProRail, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en vertegenwoordigers van bedrijven. Deze bedrijven hebben eind 2023 gevraagd om de eisen in de lopende aanbesteding aan te passen. Zij kregen de financiering voor het aanleggen van de infrastructuur op het RTG-terrein niet sluitend.   

Reactie Provinciale Staten op 31 januari 

Wij vragen Provinciale Staten om een reactie op 31 januari 2024. De oordeelsvormende bijeenkomst hierover vindt plaats op woensdag 31 januari 2024 om 08.30 uur in het Huis der Provincie. Daarbij zijn belanghebbenden welkom om hun mening te delen met Statenleden (inspreken). Insprekers kunnen zich tot maandag 29 januari 2024 om 12.00 uur melden bij de griffie door een e-mail te sturen.