Bijna 1 op de 7 boeren en tuinders levert via korte keten aan consument

De monitor Korte Ketens van de WUR is op 26 juni verschenen. Hierbij is ook per provincie in beeld gebracht hoeveel primaire agrarische bedrijven (een deel) van de geproduceerde of bewerkte voedsel- en sierteeltproducten afzetten via een korte keten.
kaasfabriek
Gepubliceerd op: 25-oktober-2022

Van de 7234 bedrijven in heel Nederland zitten er 1138 (bijna16%) in Gelderland. Overigens zitten we daarmee op het landelijke gemiddeld gezien het grote aantal boerenbedrijven in Gelderland (8860 bedrijven).


Ondersteuning door de provincie

Provincie Gelderland heeft in 2014 het Gelders Kennisnetwerk Voedsel opgezet om korte voedselketens te stimuleren. Sinds 2016 wordt hiervoor ook gebruik gemaakt van de POP3 subsidiemogelijkheden. Het is één van de stappen die Gelderland belangrijk vindt met het oog op een economisch en ecologisch meer duurzame landbouw. Uit dit onderzoek blijkt dat inmiddels 12,8% van de Gelderse boeren producten af via de korte voedselketen. Bij het vorige onderzoek was dat nog 9,8% (2017). Provincie Gelderland wil graag dat dit in 5 jaar stijgt naar circa 20% van de agrarische bedrijven en ondersteund ondernemers om dit te bereiken.


Biologische boeren hebben veel afzet

Het onderzoek laat ook goed zien dat producten die geen bewerking nodig hebben, zoals eieren en fruit, beter te verkrijgen zijn via de korte keten. Zo heeft 42% van de leghen bedrijven in Gelderland afzet heeft via de korte keten. Terwijl melkvee met 8% relatief laag scoort. Echter door het grote aantal melkveebedrijven in Gelderland is toch 16,6% van de korte keten bedrijven in Gelderland, een melkveebedrijf. Vooral in de Achterhoek is die sterk vertegenwoordig. Wat ook een goed is om beseffen is dat juist de grotere bedrijven bovengemiddeld (bijna 18%) in de korte keten actief zijn. Ook opvallend is dat biologische boeren veel afzet hebben via de korte keten. In Gelderland namelijk maar liefst 35% van de bedrijven.