Bijeenkomsten Rivierklimaatpark IJsselpoort

Rivierklimaatpark IJsselpoort organiseert op 3 november 2022 een inloopbijeenkomst in Zalencentrum Wieleman in Westervoort. Digitaal is er een bijeenkomst op 16 november 2022. Tijdens de bijeenkomst informeert het programmateam over de plannen om een rivierpark te realiseren tussen Arnhem en Giesbeek.
Een luchtfoto van de plek waar het Rivierklimaatpark komt
Gepubliceerd op: 26-oktober-2022

Inloopbijeenkomst: 3 november

Geïnteresseerden zijn van harte welkom op donderdag 3 november 2022 tussen 17.00 en 18.00 uur of tussen 19.00 en 21.00 uur. Bij Zalencentrum Wieleman, Dorpstraat 11 te Westervoort. Tijdens de inloopbijeenkomst is er op bepaalde momenten een plenaire uitleg. 

Digitale bijeenkomst: 16 november

Het programmateam van Rivierklimaatpark verzorgt een digitale bijeenkomst op woensdag 16 november 2022, van 19.00 tot 20.00 uur. In deze bijeenkomst geeft het team een presentatie over Rivierklimaatpark IJsselpoort. Er is de mogelijkheid om vragen te stellen. 

Aanmelden

Aanmelden voor beide bijeenkomsten is verplicht. Dit kan per mail. Geef daarbij even aan of u zich aanmeldt voor de fysieke óf digitale bijeenkomst, en met hoeveel personen u komt.

Rivierklimaatpark

De samenwerkingspartners hebben met inbreng van inwoners, agrariërs, ondernemers en belangenvertegenwoordigers een plan gemaakt. Om tussen Arnhem en Giesbeek een uniek rivierpark te realiseren. Dit plan zorgt voor toegankelijke uiterwaarden, die ingericht worden met oog voor de klimaatverandering. Met ruimte voor rijke natuur, duurzame landbouw, recreatie en bedrijvigheid. Het plan wordt op dit moment uitgewerkt. En dit is de aanleiding voor beide informatiebijeenkomsten. 

Samenwerkingspartners

Rivierklimaatpark IJsselpoort is een samenwerking van: Rijkswaterstaat als uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincie Gelderland, waterschap Rijn en IJssel, Natuurmonumenten en de gemeenten Arnhem, Duiven, Rheden, Westervoort en Zevenaar.