Bezoek minister Bruins Slot aan Gelderse Regio Deals

De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, The Economic Board en provincie Gelderland werken aan een nieuwe Regio Deal. Onder andere om de brede welvaart te verbeteren in wijken als Arnhem-Oost. 10 oktober 2022 bezocht minister Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) daar Presikhaaf University.
Minister Bruin Slot tijdens het werkbezoek neemt een cheque voor een Regiodeal in ontvangst
Gepubliceerd op: 12-oktober-2022

Gezonde en groene groei voor de hele regio

De regio Arnhem-Nijmegen groeit hard en is de vijfde metropoolregio van Nederland. Onder andere vanwege de gunstige ligging en aantrekkelijke omgeving zal de regio de komende decennia alleen maar verder doorgroeien. De harde groei zorgt voor veel fysieke en sociale uitdagingen. Het doel van de Regio Deal is om met behulp van samenwerking, kennis, talent en technologische innovaties uit de regio, de brede welvaart voor inwoners en bedrijven te verbeteren. De Regio Deal is heel breed en richt zich onder andere op groene energie en de samenwerking met buurman Duitsland. Om de hele regio op een gezonde en groene manier te laten groeien, richt de Regio Deal zich ook op het verbeteren van de brede welvaart voor inwoners in wijken waar die al jaren afneemt. In de regio is er stedenproblematiek, zoals armoede, slechte huisvesting en onveiligheid in verouderde wijken.

Minister bezoekt Presikhaaf University

Tijdens haar bezoek in Arnhem sprak minister Bruins Slot met de oprichters van Presikhaaf University. Deze jongerenwerkers weten uit ervaring dat het belangrijk is om jongeren in een kwetsbare omgeving te stimuleren hun talenten te ontwikkelen. Presikhaaf University is geen project, maar een duurzame beweging om jongeren een toekomstperspectief te geven.

Het verschil maken

Ik ben echt onder de indruk van de ervaringen die vanmiddag zijn gedeeld. Presikhaaf University kan voor jongeren het verschil maken en een voorbeeld zijn voor andere wijken in Nederland. Mooi om te zien dat de gouden driehoek uit onderwijs, bedrijfsleven en overheid elkaar zo goed weet te vinden en zich met innovatieve oplossingen inzet voor de maatschappelijke opgaven voor de regio.

Hanke Bruins Slot

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Succesvolle resultaten Regio Deal Rivierenland

Later op de middag bezocht de minister ook de Fruit Tech Campus in Geldermalsen, onderdeel van de Regio Deal Rivierenland. De fruitteelt is in deze regio een belangrijke economische sector, maar de regio en de sector staan onder druk De Regio Deal Rivierenland ontving in 2020 € 7,5 miljoen van het Rijk. Hiervan zijn 31 projecten opgezet om de regio economisch, sociaal en ecologisch sterker te maken. Dit zorgt ervoor dat de fruitsector klaar is voor de toekomst. De Fruit Tech Campus is een voorbeeld van een van de succesvolle projecten. De campus biedt fruittelers opleidingen en cursussen in de nieuwste technologie en gebruikt nieuwe innovaties en kennis om problemen in de fruitsector op te lossen. Aan het einde van haar bezoek benadrukte de minister dat dit project laat zien dat Regio Deals echt het verschil kunnen maken voor een regio.

Regio Deals

In Regio Deals werken Rijk en regio samen aan een betere woon- en leefomgeving voor bewoners en ondernemers in de regio. Tot 15 november 2022 kunnen regio’s een voorstel indienen. De Groene Metropoolregio (regio Arnhem-Nijmegen) kan maximaal € 40 miljoen ontvangen als de Regio Deal wordt toegekend. Tot 2025 investeert het Rijk in totaal € 950 miljoen in Regio Deals. De regio’s verdubbelen het bedrag dat zij krijgen toegekend. In de Groene Metropoolregio zijn hier ook het bedrijfsleven en kennisinstellingen bij betrokken.