Basissubsidie van 3 Gelderse natuurorganisaties verdeeld

De provincie heeft de verdeling gemaakt van de basissubsidie voor Stichting Landschapsbeheer Gelderland, Instituut voor Natuureducatie en Natuur en Milieu Gelderland. “De basissubsidie geeft stabiliteit. Daarnaast vragen we de organisaties om aanvullende opdrachten te doen.” aldus gedeputeerde Harold Zoet.
Gepubliceerd op: 23-januari-2024

Verdeling van de € 700.000,- basissubsidie

Eind 2022 zijn de structurele uitgaven van de provincie opnieuw verdeeld. Hierdoor zijn verschillende basissubsidies aan organisaties herzien. Voor de Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG), Instituut voor Natuureducatie en Natuur (IVN) en Milieu Gelderland (NMG) ging de gezamenlijke subsidie toen naar beneden van € 1,5 miljoen naar € 700.000,-. Er is toen alleen nog niet besloten hoe dat bedrag verdeeld zou worden.

Gedeputeerde Staten houden vast aan de eerder gemaakte afspraken en verdelen de bezuiniging evenredig over de 3 organisaties. Vanaf 2025 krijgt SLG daardoor € 390.412 per jaar, IVN € 148.981 en NMG € 160.607. In juli 2024 wordt bij de behandeling van de perspectiefnota door het Gelders parlement de verdeling definitief gemaakt.

Aanvullende basissubsidie voor vrijwilligers

Bij de herverdeling van de structurele uitgaven gaf het Gelders parlement opdracht om nog eens € 230.000 extra te verdelen over IVN en SLG. Daarmee kunnen de organisaties hun vrijwilligers ondersteunen en behouden. Beide organisaties werken namelijk veel met vrijwilligers. De verdeling van dit aanvullende basisbedrag wordt in februari 2024 bepaald.

Extra opdrachten

We willen zorgvuldig omgaan met overheidsgeld, daarom gaan we in gesprek met de 3 organisaties over wat ze concreet voor ons kunnen betekenen de komende jaren. Zo kunnen ze naast de basissubsidies aanvullende opdrachten voor ons doen en betalen we ze voor geleverde diensten. Denk bijvoorbeeld aan natuureducatie en inwoners betrekken bij het versterken van de biodiversiteit in stad en platteland.

Harold Zoet

Gedeputeerde natuur