Alle hens aan dek voor woningbouw!

Het Rijk moet snel meer investeren in woningbouw. Anders lukt het niet de 104.000 woningen te bouwen waarover het Rijk, de provincie en de gemeenten afspraken hebben gemaakt in de Woondeals in Gelderland.
Gepubliceerd op: 28-maart-2024

Gedeputeerde Dirk Vreugdenhil: “Het is alle hens aan dek voor de woningbouw. Als het Rijk geen boter bij de vis doet en de afspraken over de randvoorwaarden voor de woondeals nakomt gaat het niet lukken om de woondoelen te halen.”

Randvoorwaarden Woondeals

In de Woondeals hebben gemeente de provincie en het rijk afspraken gemaakt over de bouw van 104.000 woningen in 2030, waarvan 2/3 betaalbaar. Het Rijk heeft de provincie gevraagd om 10.000 extra woningen te bouwen. Gedeputeerde Staten kunnen hier niet op ingaan zolang niet aan de randvoorwaarden voor de woondeals is voldaan, schrijven zij aan de minister.

Netcongestie en mobiliteit

Er is een investering van € 1 miljard nodig om de woondoelen te halen. Bovendien dreigt de helft van de woningen niet op het stroomnet te kunnen worden aangesloten en loopt het verkeer vast als er niet wordt geïnvesteerd in de bereikbaarheid van de regio’s waar de woningen moeten worden gebouwd. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen in de 6 woondeals in Gelderland. 

We moeten blijven bouwen

Dirk Vreugdenhil: “Het Rijk moet boter bij de vis doen, anders lukt niet om de woondoelen te halen.” Maar hij is niet voor een bouwstop: “We willen juist dat de woningbouw doorgaat. Er zijn zoveel mensen in Gelderland die een woning nodig hebben. Voor deze mensen moeten we door blijven bouwen!”