Agroforestry Netwerk Nederland van start

Naast het Agroforestry Netwerk Gelderland is de afgelopen jaren is door verschillende partijen al hard gewerkt om agroforestry op de kaart te zetten. Deze krachten en de opgedane kennis worden nu samengebracht in één landelijk netwerk.
Koeien in de wei
Gepubliceerd op: 25-oktober-2022

Met dit netwerk wordt  de kennis en ervaring die is opgedaan gebundele wordt  samengewerkt aan nieuwe projecten en kennisontwikkeling op verschillende thema’s. Het  uiteindelijke doel is een een landschap waarin agroforestry een alom erkende en toegepaste vorm van natuurinclusieve landbouw is.

Meer weten?

Op 6 december 2022 van 14:00 tot 16:30 uur presenteerde het Agroforestry Netwerk Nederland zich tijdens een online evenement met een programma vol interactieve workshops en boeiende sprekers waaronder Jannemarie de Jonge (Rijksadviseur voor de Leefomgeving) als keynote speaker, een agrarisch ondernemer die over zijn ervaringen met agroforestry vertelt en de DG Agro Marije Beens van het ministerie van LNV. De workshops geven inzicht in en bieden kansen voor het samen bespreken van onder andere het ontwerp, de afzet, het onderzoek en de regelgeving omtrent agroforestry.