Aanpak onderzoek naar handelen commissaris van de Koning

Eerder is er bericht dat een onderzoek naar het handelen van de commissaris van de Koning John Berends wordt gestart. Het onderzoek van Provinciale Staten, uitgevoerd door KPMG, bestaat uit 3 fases.
Gepubliceerd op: 18-december-2023

Dat maakt de Commissie begeleiding onderzoek bekend in een Statenbrief, na het startgesprek met onderzoeksbureau KPMG. Het totale onderzoek neemt naar verwachting 6 maanden in beslag.

Oriënterende fase 

De eerste fase van het onderzoek bestaat uit het vaststellen van de onderzoekbaarheid en rapporteerbaarheid van de onderzoeksvraag, met oog op zorgvuldigheid richting alle betrokken partijen. Onderzoekers doen een documentenstudie en voeren oriënterende gesprekken met een geselecteerd aantal personen. Dit wordt gedaan om een beeld te vormen bij de ontstane situatie. Op basis van deze eerste inzichten bepaalt KPMG hoe het verdiepende onderzoek er vervolgens uit komt te zien. De eerste fase wordt naar verwachting begin februari 2024 afgesloten met een tussentijdse rapportage.

Verdiepende gesprekken 

De tweede fase bestaat uit een verdiepende documentenstudie en diepte-interviews met mensen van binnen en buiten de organisatie. Personen die informatie willen delen met betrekking tot het onderzoek kunnen zich voor deelname aan het onderzoek via  
nl-fmonderzoek@kpmg.nl. Tijdens het onderzoeksproces gaat KPMG zorgvuldig om met de veiligheid en anonimiteit voor iedereen die aan het onderzoek meewerkt en anonimiteit wenst. Naar verwachting wordt de tweede fase eind april 2024 afgerond.

Rapportage van bevindingen

Tijdens het onderzoek zal hoor en wederhoor plaatsvinden. In de laatste fase van het onderzoek rapporteert KPMG over de feitelijke bevindingen. KPMG vormt in haar rapportage geen oordeel over de feitelijke bevindingen en trekt hier geen conclusies uit. Dat blijft voorbehouden aan Provinciale Staten nadat het rapport is opgeleverd. KPMG verwacht het definitieve rapport begin juni 2024 op te leveren.