Aanbesteding Railterminal

Provincie Gelderland heeft geen inschrijvingen ontvangen voor de aanleg en exploitatie van de Railterminal Gelderland (RTG). Op basis van een aanbesteding konden geïnteresseerde partijen zich daarvoor inschrijven tot eind december 2023.
Gepubliceerd op: 2-januari-2024

Gevolgen en opties

Goederenvervoer over spoor is duurzamer door minder CO2- en stikstof-uitstoot en leidt bovendien tot minder files op de weg.

Gedeputeerde Staten zijn teleurgesteld en gaan gevolgen en opties in kaart brengen en zullen Provinciale Staten daarover vervolgens informeren. Zij hebben dat dinsdag 2 januari 2024 bekend gemaakt in een korte mededeling aan Provinciale Staten.