1e Gelderse dag voor Jonge Boeren een succes

De 1e Gelderse dag voor jonge boeren deze week was een succes. Bij de bijeenkomst gingen jonge boeren in gesprek over waar ze tegenaan lopen en vertelden verschillende sprekers over belangrijke thema’s als financiën en ondernemerschap.
Gepubliceerd op: 1-maart-2024

Jonge boeren van het Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt overhandigden ook een lijst met belangrijke aandachtspunten aan landbouw gedeputeerde Harold Zoet. Harold Zoet: “Jonge boeren pleiten onder andere voor meer aandacht voor agrariërs die door willen gaan. Dat pleidooi steun ik van harte. De overheid heeft veel aandacht voor stoppende agrariërs, maar de toekomst van de landbouw is in handen van jong boeren die door willen. Ik maak me echt zorgen of we straks nog voldoende boeren in Gelderland hebben voor de voedselproductie en om het buitengebied te onderhouden..” 

13 aandachtspunten: Geef jonge boeren de ruimte!

Tijdens de bijeenkomst gaf Michiel Woestenenk, melkveehouder én voorzitter van het GAJK, 13 punten mee aan de provincie die bepalend zijn voor de toekomst van jonge boeren in Gelderland. Woestenenk: “Boeren vragen om een stabiel beleid, met visie. Ze zijn klaar met de wispelturigheid van de overheid. Er moet ruimte zijn voor alle soorten landbouw, met de focus op blijvers. Innovaties moeten versneld goedgekeurd worden. We moeten af van kalenderlandbouw. Beleidsmakers moeten hun beleid maken in overleg met jonge boeren.” 

Harold Zoet nam de punten in ontvangst en gaat ermee aan de slag. “Volgend jaar zien we elkaar wéér en delen we, wat we bereikt hebben. We moeten weer trots worden op onze agrarische sector, en op wat we produceren en exporteren.”      

Kansen, realisme en verwachtingen 

In voormalige steenfabriek ‘De Panoven’ in Zevenaar werd tijdens de bijeenkomst gepraat en geluisterd. Jonge boeren vertelden waar ze tegenaan lopen. Trage vergunningverlening, veranderend beleid en andere omstandigheden op het land. Jonge boeren laten wel gezond realisme zien: het boerenbedrijf van hun ouders vraagt om ander ondernemerschap, en andere verdienmodellen.  

Leren van wat niet goed gaat 

Naast de gesprekken vertelden verschillende sprekers over ondernemerschap, financiering en de overeenkomsten tussen topsport en boer zijn. Judith de Vor, boerin van beleefboerderij ‘De Eliehoeve’ uit Oudewater, leerde op haar studiereizen het meeste van dingen die níet goed gaan. Haar motto is “perspectief creëer je zelf, de overheid kan helpen met de randvoorwaarden.” Voormalig schaatser Erben Wennemars leerde ook omgaan met tegenslagen, en kreeg als inzicht: “Het gaat niet om het winnen, maar om hoe je daarvoor gestreden hebt.” Judith deelt dat, en ziet daarbij haar gezin en familie als belangrijkste steunpilaar in ‘de strijd’. 

Bedrijfsstrategie 

Henk Overbeek, bedrijfsadviseur van Alfa Accountants, ziet dat jonge boeren minder makkelijk aan financiering komen dan hun ouders. Banken zijn selectiever, vragen om onderbouwing en willen aanvullende zekerheden. Zijn advies is: begin vroeg met een plan, stapel verschillende vormen van financiering (familie, overheid, bank), en maak een inschatting van de risico’s. 

Prijsvraag: beste ondernemingsplan en financieringsvorm 

Het beste ondernemersplan met een originele financieringsvorm verdient waardering. Daarom komt provincie Gelderland met een prijsvraag voor jonge boeren. Aan de voorwaarden wordt nog gewerkt. Informatie hierover volgt snel. De prijsuitreiking is op de volgende dag van de Gelderse jonge boer in 2025.  

Jonge boeren zijn belangrijk

Jonge boeren zijn belangrijk voor de Gelderse land- en tuinbouw. Daarom blijven we in gesprek over hun kansen, ervaringen en verwachtingen voor de toekomst.

Harold Zoet

Gedeputeerde Landbouw