100 Nieuwe sociale huurwoningen in Doornenburg en Harderwijk

Provincie Gelderland steunt gemeenten met de bouw van sociale huurwoningen. In Doornenburg maken fruitkassen plaats voor nieuwe woningen. En in Harderwijk wordt een oud verzorgingscomplex gesloopt voor ouderenwoningen.
Gepubliceerd op: 30-november-2023
Portret Dirk Vreugdenhil

Meer woningen voor starters en doorstromers

De woningnood is hoog. Er worden te veel dure en te weinig betaalbare huizen gebouwd. We steunen gemeenten met de bouw van sociale huurwoningen. Om starters en doorstromers meer kans op een woning te geven.

Dirk Vreugdenhil

Gedeputeerde

Blauwe Hoek in Doornenburg

In gemeente Lingewaard worden op de Blauwe Hoek in Doornenburg 55 woningen gebouwd, waarvan 22 sociale huurwoningen. Op deze plek stonden voorheen kassen. De gemeente en provincie hebben samen een ruimtelijk plan uitgewerkt, die de leefbaarheid in de buurt moet versterken. Er komen woningen voor ouderen, (jonge) gezinnen en starters. In het gevarieerde plan gaat veel aandacht uit naar groen en betaalbaarheid.

Randmeer in Harderwijk

Op de locatie Randmeer in gemeente Harderwijk wordt een oud verzorgingscomplex gesloopt. Hier komen 157 zelfstandige huurwoningen, voor ouderen met een lichtere of zwaardere zorgvraag voor in de plaats: 78 sociale huurwoningen en 79 woningen in de midden-huur. De buitenruimte wordt ingericht als een parkachtig gebied dat openbaar toegankelijk is. In het park komen doorkijkjes op paden en verschillende planten die oorspronkelijk in Nederland horen.

Regeling Sociale Huurwoning

Woningbouwprojecten kosten vaak meer geld dan ze opleveren. Met de regeling ‘realiseren sociale huurwoningen’ wil de provincie dat financiële tekort verkleinen. We verlenen sinds enkele jaren subsidie voor projecten met minimaal 10 sociale woningen en een financieel tekort. In 2024 wordt de regeling verlengd, waarbij we nogmaals € 1 miljoen inzetten. We verwachten dat dit budget wordt benut met aanvragen die we al in beeld hebben.