Natuur beheren en ontwikkelen

Met het beheer en de aanleg van nieuwe natuur zorgen we voor het versterken van bestaande natuur. Die nieuwe natuur verbindt verschillende bestaande natuurgebieden met elkaar. Het netwerk van bestaande en nieuwe natuurgebieden noemen we het Gelders Natuurnetwerk. Organisaties en particulieren kunnen subsidie krijgen als ze hieraan bijdragen.

Waar willen we wat voor soort natuur?

In de Omgevingsvisie staat waar het Gelders Natuurnetwerk ligt. Het Natuurbeheerplan geeft een beeld van bestaande en nieuw te ontwikkelen Gelderse natuur in het Gelders Natuurnetwerk. Waar we wat voor soort natuur willen staat in het  Natuurbeheerplan 2019 (PDF 2 MB) en op de bijbehorende kaart en hangt onder meer af van de grondsoort en de grondwaterstand.

Natuurbeheerplan 2019 vastgesteld

Het Natuurbeheerplan 2019 is 6 november vastgesteld door Gedeputeerde Staten. GS hebben ook de inspraaknota (PDF 150 kB) vastgesteld waarin zij reageert op ingezonden zienswijzen op het ontwerp-Natuurbeheerplan 2019. Dit is verwerkt in het Natuurbeheerplan 2019.

In het Natuurbeheerplan 2019 zijn een aantal zaken gewijzigd ten opzichte van het Natuurbeheerplan 2018:

  • de tekst van het Natuurbeheerplan is geactualiseerd en aangepast aan recente beleidsontwikkelingen
  • de beheertypenkaart en de ambitiekaart zijn geactualiseerd voor natuur- en landschapsbeheer
  • de leefgebiedenkaart is geactualiseerd


Het Natuurbeheerplan 2019 staat open voor beroep bij de rechtbank. In de bekendmaking staat aangegeven hoe u dat kunt doen. 

Natuur ontwikkelen

Om het Gelders Natuurnetwerk uit te breiden, moeten we landbouwgrond soms omvormen tot natuur. Zowel provincie als particulieren kunnen deze grond kopen om er natuur van te maken. Een maatregel om natuur te ontwikkelen is bijvoorbeeld het afgraven van de vruchtbare bovengrond. De bodem is vaak zodanig bemest dat planten die daar niet van houden, zijn verdwenen. Door de vruchtbare laag eraf te halen, is de bodem weer geschikt voor de groei van deze planten. Dit noemen we verschralen.

Subsidies voor natuur

Er zijn verschillende subsidies die zich richten op natuur.