Natuur beheren en ontwikkelen

Met het beheer en de aanleg van nieuwe natuur zorgen we voor het versterken van bestaande natuur. Die nieuwe natuur verbindt verschillende bestaande natuurgebieden met elkaar. Het netwerk van bestaande en nieuwe natuurgebieden noemen we het Gelders Natuurnetwerk. Organisaties en particulieren kunnen subsidie krijgen als ze hieraan bijdragen.

Waar willen we wat voor soort natuur?

In de Omgevingsvisie staat waar het Gelders Natuurnetwerk ligt. Het Natuurbeheerplan geeft een beeld van bestaande en nieuw te ontwikkelen Gelderse natuur in het Gelders Natuurnetwerk. Waar we wat voor soort natuur willen staat in het vastgestelde Natuurbeheerplan 2019 (PDF 2 MB) en op de bijbehorende kaart en hangt onder meer af van de grondsoort en de grondwaterstand.

Natuurbeheer in het GNN door particulieren en terreinbeherende organisaties

De natuurgebieden moeten beheerd worden. Heidevelden moeten af en toe geplagd worden, bossen verjongd en de paden moeten veilig zijn voor bezoekers. We geven subsidie om dit beheer uit te voeren.

Natuurbeheer buiten het GNN door agrarische collectieven

Ook in landbouwgebieden komt natuur voor. Weide- en akkervogels bijvoorbeeld en akkerbloemen. Die kunnen bestaan omdat boeren die gebieden zo beheren. Zij doen dat samen in zogeheten agrarische collectieven. We geven de collectieven subsidie om dat beheer zo te kunnen uitvoeren.

Natuur ontwikkelen

Om het Gelders Natuurnetwerk uit te breiden, moeten we landbouwgrond soms omvormen tot natuur. Dit kan particuliere landbouwgrond zijn. Zowel provincie als particulieren kunnen ook grond kopen om er natuur van te maken. In dit document over particulier natuurbeheer leggen we uit hoe u dit kunt doen en welke andere vergoedingen u eventueel kunt krijgen. Een maatregel om natuur te ontwikkelen is bijvoorbeeld het afgraven van de vruchtbare bovengrond. De bodem is vaak zo bemest dat planten die daar niet van houden, zijn verdwenen. Door de vruchtbare laag eraf te halen, is de bodem weer geschikt voor de groei van deze planten. Dit noemen we verschralen.

Subsidies voor natuur

Er zijn verschillende subsidies die zich richten op natuur.