Iedereen in beweging met het WijkFun-pakket!

Om mensen in beweging te krijgen voor wie sporten niet vanzelfsprekend is, ontwikkelden we met de Gelderse Sport Federatie (GSF) het WijkFun-pakket.
Meisje op stoep met stoepkrijt

Gelderse gemeenten die geen landenteam tijdens het WK Volleybal ontvangen, kunnen op de website van de Gelderse Sport Federatie gratis een pakket aanvragen om voor en tijdens het WK Volleybal Vrouwen 2022 een sportief feestje te organiseren.

Wat is het WijkFun-pakket?

Het WijkFun-pakket bevat diverse sportattributen, waaronder een duurzaam en multifunctioneel sportnet, spelmaterialen, onderdelen rondom het thema gezonde voeding en feestelijke aankleding. Ontmoeten, plezier maken en bewegen staan voorop bij dit sportieve feest. Gemeenten kunnen met het WijkFun-pakket een aantal sportieve en feestelijke activiteiten organiseren of bestaande activiteiten opschalen rondom het WK Volleybal voor Vrouwen. Ook is er geld beschikbaar dat naar eigen inzicht te besteden is aan de activiteiten en festiviteiten die plaatsvinden tussen 15 september en 15 oktober 2022. Dit is de periode kort voor en tijdens het WK Volleybal. Elke gemeente kan 1 pakket aanvragen.

Bijdrage aan preventie en leefbaarheid

Met het WijkFun-pakket en de georganiseerde activiteiten willen provincie Gelderland en de GSF mensen in beweging krijgen voor wie sporten niet vanzelfsprekend is. Zo is er extra aandacht voor mensen met een laag inkomen en om mensen met afstand tot sport te bereiken. Verder wordt tijdens de WijkFun-activiteiten bekendheid gegeven aan de lokale regelingen om sporten voor mensen met een laag inkomen mogelijk te maken. Denk aan de gemeentelijke minimaregelingen, het Jeugdfonds Sport & Cultuur en het Volwassenenfonds. Tijdens het WijkFunfeest is er, in samenwerking met Jeugd Op Gezond Gewicht (JOGG), ook speciaal aandacht voor gezonde voeding en drinken. 
De GSF ontwikkelde het WijkFun-pakket en zorgt voor de verspreiding en uitvoering. Hiervoor kreeg de GSF subsidie van ons. Heeft u vragen? Stuur een e-mail aan de Gelderse Sport Federatie.