Gelders Verkeer 2015

Jaarlijks rapporteren wij over de resultaten van de verkeerstellingen die we in het voorgaande jaar uitvoerden. In 2015 steeg het verkeer op de provinciale wegen in Gelderland ten opzichte van 2014 met bijna 2,5%. Daarmee zit de gemiddelde verkeersintensiteit van 2015 weer op ongeveer hetzelfde niveau als dat van 8 jaar geleden.

Permanente telpunten voor gegevens verkeer

Het meetnet van de provincie bestaat uit 241 permanente telpunten. Met behulp van meetlussen in het wegdek meten deze telpunten continu de verkeersintensiteit, de snelheid en de samenstelling van het verkeer. Het hele jaar meten we per uur en per rijrichting. Op 46 locaties winnen we actuele ('real time') verkeersgegevens in. Met 74 permanente telpunten tellen we ook het fietsverkeer.

Periodiek tellen van verkeer

Naast de permanente telpunten kennen we ongeveer 400 periodieke telpunten. Hier tellen we eens in de 5 jaar. In 2015 telden we op 66 locaties periodiek. Per locatie maten we 3 weken lang met telslangen over de weg.

Sinds 1993 steeg het verkeer op de provinciale wegen met 29%. Onderstaande grafiek geeft de ontwikkeling van het verkeer van 1993 tot en met 2015 weer. De gegevens in de grafiek zijn afkomstig van de jaargegevens van de telvakken.

De grafiek geeft de ontwikkeling van het verkeer van 1993 tot en met 2015 weer. Sinds 1993 steeg het verkeer op de provinciale wegen met 29%.

Verkeersintensiteit per weg

Via onderstaande applicaties vraagt u de verkeersintensiteit per weg op:

Resultaten verkeerstellingen

In onderstaande documenten staan de resultaten van de verkeerstellingen. 

De ODS-documenten zijn niet toegankelijk voor mensen met een visuele beperking. Komt u een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze documenten? Geef het aan ons door.

Kaart met verkeerstellingen

Op de kaart met verkeerstellingen staat informatie over het aantal motorvoertuigen, vrachtwagens en fietsen op provinciale en/of rijkswegen. Ook is informatie beschikbaar over het aantal snelheidsovertredingen en gereden snelheden.

Webcams langs Gelderse wegen

Langs een aantal wegen in Gelderland staan webcams opgesteld. Doel van de webcams is om een beeld te geven van de verkeersdrukte op die wegen.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.