Gelders Verkeer 2019

Permanent telpunt langs een provinciale weg

Jaarlijks rapporteren wij over de resultaten van de verkeerstellingen die we in het voorgaande jaar uitvoerden. In 2019 steeg het verkeer op de provinciale wegen in Gelderland ten opzichte van 2018 met ongeveer 1,4%. De stijging die de laatste 5 jaar was ingezet zet zich dus voort.

Permanente telpunten voor gegevens verkeer

Het meetnet van de provincie bestaat momenteel uit 261 permanente telpunten. Met behulp van meetlussen in het wegdek meten deze telpunten continu de verkeersintensiteit, de snelheid en de samenstelling van het verkeer. Het hele jaar meten we per uur en per rijrichting.
Met 78 permanente telpunten tellen we ook het fietsverkeer.

Periodiek tellen van verkeer

Naast de permanente telpunten kennen we ruim 500 periodieke telpunten. Per locatie telden we daar 2 tot 3 weken lang met telslangen over de weg eens in de 5 jaar.

Ontwikkeling

Sinds 1993 steeg het verkeer op de provinciale wegen met 35%. Onderstaande grafiek geeft de ontwikkeling van het verkeer van 1993 tot en met 2019 weer. De gegevens in de grafiek zijn afkomstig van de jaargegevens van alle telvakken.

Verkeersintensiteit per weg

Het drukste provinciale wegvak ligt op de A325 (Arnhem-Nijmegen) net ten zuiden van het Nijmeegseplein in Arnhem met bijna 75.000 motorvoertuigen per werkdag. Het rustigste provinciale telvak is de N826 (Zutphen-Laren) met 1.100 motorvoertuigen per werkdag.

De gemiddelde verkeersintensiteit van een provinciale weg in Gelderland is ongeveer 10.500 motorvoertuigen per werkdag. En op een gemiddelde provinciale weg is van het totale verkeer ongeveer 12 % vrachtverkeer.

Via onderstaande applicaties vraagt u de verkeersintensiteit per weg op:

Resultaten verkeerstellingen

In onderstaand document staan de detailresultaten van de verkeerstellingen van het afgelopen jaar.

Het ODS-document is niet toegankelijk voor mensen met een visuele beperking. Komt u een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze documenten? Geef het aan ons door.

Kaart met verkeerstellingen

Op de kaart met verkeerstellingen staat informatie over het aantal motorvoertuigen, vrachtwagens en fietsen op provinciale wegen. Ook is informatie beschikbaar over reistijden, het aantal snelheidsovertredingen en gereden snelheden. Daarnaast staat er informatie over verkeersgegevens die nodig zijn voor berekeningen voor geluid langs provinciale wegen.

Webcams langs Gelderse wegen

Langs een aantal wegen in Gelderland staan webcams opgesteld. Doel van de webcams is om een beeld te geven van de verkeersdrukte op die wegen.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.