Gelders Verkeer 2020

Permanent telpunt langs een provinciale weg

Jaarlijks rapporteren wij over de resultaten van de verkeerstellingen die we in het voorgaande jaar uitvoerden. In 2020 daalde het verkeer op de provinciale wegen in Gelderland ten opzichte van 2019 met ongeveer 11%.

Permanente telpunten voor gegevens verkeer

Het meetnet van de provincie bestaat momenteel uit 265 permanente telpunten. Met behulp van meetlussen in het wegdek meten deze telpunten continu de verkeersintensiteit, de snelheid en de samenstelling van het verkeer. Het hele jaar meten we per uur en per rijrichting.
Met 76 permanente telpunten tellen we ook het fietsverkeer.

Periodiek tellen van verkeer

Naast de permanente telpunten kennen we 543 periodieke telpunten. Per locatie telden we daar 2 tot 3 weken lang met telslangen over de weg eens in de 5 jaar.

Ontwikkeling

Sinds 1993 steeg het verkeer op de provinciale wegen met 35%. Afgelopen jaar was er een daling van 11 %. Deze daling wordt voor een groot gedeelte veroorzaakt door de maatregelen die getroffen zijn rondom COVID-19.  Door deze daling was het in 2020 ongeveer net zo druk (of rustig) als 20 jaar geleden. Onderstaande grafiek geeft de ontwikkeling van het verkeer van 1993 tot en met 2020 weer. De gegevens in de grafiek zijn afkomstig van de jaargegevens van alle telvakken.

Ontwikkeling verkeersintensiteiten provinciale wegen in Gelderland op een gemiddelde werkdag 1993 100 1994 103 1995 106 1996 109 1997 112 1998 115 1999 118 2000 120 2001 121 2002 121 2003 123 2004 122 2005 123 2006 124 2007 128 2008 128 2009 126 2010 125 2011 127 2012 126 2013 125 2014 126 2015 129 2016 131 2017 132 2018 134 2019 135 2020 120

Verkeersintensiteit per weg

Het drukste provinciale wegvak ligt op de N325 bij Arnhem ter hoogte van de Pleybrug met bijna 71.000 motorvoertuigen per werkdag. Het rustigste provinciale telvak is de N826 (Zutphen-Laren) met ongeveer 1.000 motorvoertuigen per werkdag.

De gemiddelde verkeersintensiteit van een provinciale weg in Gelderland is ongeveer 9.300 motorvoertuigen per werkdag. En op een gemiddelde provinciale weg is van het totale verkeer ongeveer 13 % vrachtverkeer.

Via onderstaande applicaties vraagt u de verkeersintensiteit per weg op:

Resultaten verkeerstellingen

In onderstaand document staan de detailresultaten van de verkeerstellingen van het afgelopen jaar.

Het ODS-document is niet toegankelijk voor mensen met een visuele beperking. Komt u een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze documenten? Geef het aan ons door.

Kaart met verkeerstellingen

Op de kaart met verkeerstellingen staat informatie over het aantal motorvoertuigen, vrachtwagens en fietsen op provinciale wegen. Ook is informatie beschikbaar over reistijden, het aantal snelheidsovertredingen en gereden snelheden. Daarnaast staat er informatie over verkeersgegevens die nodig zijn voor berekeningen voor geluid langs provinciale wegen.

Webcams langs Gelderse wegen

Langs een aantal wegen in Gelderland staan webcams opgesteld. Doel van de webcams is om een beeld te geven van de verkeersdrukte op die wegen.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.