Gelders Verkeer 2018

Permanent telpunt langs een provinciale weg

Jaarlijks rapporteren wij over de resultaten van de verkeerstellingen die we in het voorgaande jaar uitvoerden. In 2018 steeg het verkeer op de provinciale wegen in Gelderland ten opzichte van 2017 met ongeveer 1,6%. De stijging die de laatste 5 jaren was ingezet zet zich dus voort.

Permanente telpunten voor gegevens verkeer

Het meetnet van de provincie bestaat uit 250 permanente telpunten. Met behulp van meetlussen in het wegdek meten deze telpunten continu de verkeersintensiteit, de snelheid en de samenstelling van het verkeer. Het hele jaar meten we per uur en per rijrichting. Op alle locaties winnen we actuele ('real time') verkeersgegevens in. Met 87 permanente telpunten tellen we ook het fietsverkeer.

Periodiek tellen van verkeer

Naast de permanente telpunten kennen we ongeveer 550 periodieke telpunten. Hier telden we eens in de 3 jaar. In 2018 telden we op 60 locaties periodiek. Per locatie telden we daar 2 tot 3 weken lang met telslangen over de weg.

Sinds 1993 steeg het verkeer op de provinciale wegen met 34%. Onderstaande grafiek geeft de ontwikkeling van het verkeer van 1993 tot en met 2018 weer. De gegevens in de grafiek zijn afkomstig van de jaargegevens van alle telvakken.

De ontwikkeling van de verkeersintensiteiten (motorvoertuigen) op de provinciale wegen in Gelderland van 1993 tot en met 2018 op een gemiddelde werkdag is als volgt: Jaar 1993 (index is 100),  1994: 103, 1995: 106, 1996: 109, 1997: 112, 1998: 115, 1999: 118, 2000: 120, 2001: 121, 2002: 121, 2003: 123, 2004: 122, 2005: 123, 2006: 124, 2007: 128, 2008: 128, 2009: 126, 2010: 125, 2011: 127, 2012: 126, 2013: 125, 2014: 126, 2015: 129, 2016: 131, 2017: 132 en 2018: 134

Verkeersintensiteit per weg

Het drukste provinciale wegvak ligt op de A325 (Arnhem-Nijmegen) net ten zuiden van het Nijmeegseplein in Arnhem met bijna 81.000 motorvoertuigen per werkdag. Het rustigste provinciale telvak is de N826 (Zutphen-Laren) met 1.200 motorvoertuigen per werkdag.

De gemiddelde verkeersintensiteit van een provinciale weg in Gelderland is ongeveer 10.000 motorvoertuigen per werkdag.

Via onderstaande applicaties vraagt u de verkeersintensiteit per weg op:

Resultaten verkeerstellingen

In onderstaand document staan de detailresultaten van de verkeerstellingen van het afgelopen jaar.

Het ODS-document is niet toegankelijk voor mensen met een visuele beperking. Komt u een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze documenten? Geef het aan ons door.

Kaart met verkeerstellingen

Op de kaart met verkeerstellingen staat informatie over het aantal motorvoertuigen, vrachtwagens en fietsen op provinciale wegen. Ook is informatie beschikbaar over het aantal snelheidsovertredingen en gereden snelheden. Daarnaast staat er informatie over verkeersgegevens die nodig zijn voor berekeningen voor geluid langs provinciale wegen.

Webcams langs Gelderse wegen

Langs een aantal wegen in Gelderland staan webcams opgesteld. Doel van de webcams is om een beeld te geven van de verkeersdrukte op die wegen.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.