Blog 5: Versnellingsteam helpt bij halen deadline bestemmingsplan

De gemeente Nunspeet gaat in ’t Hul Noord ongeveer 750 woningen realiseren. Om dit mogelijk te maken moet er een bestemmingsplan worden opgesteld.

In 2023 werd Robert van Eerden (Sweco) ingezet als adviseur civiele techniek bij de gemeente Nunspeet. Mede door zijn bijdrage kon het bestemmingsplan nog voor de deadline in procedure worden gebracht. 

Onderdeel van het bestemmingsplan zijn civieltechnische onderzoeken op het gebied van bijvoorbeeld wegen, water en bodem. Voor ’t Hul Noord is dit thema gecompliceerd door o.a. de waterhuishouding voor de nieuwe wijk. De civieltechnische kansen en mogelijkheden moeten in beeld worden gebracht, voordat het bestemmingsplan en bijbehorend exploitatieplan worden vastgesteld. De gemeente had zelf niet de inhoudelijke expertise in haar projectteam aanwezig en schakelde het Versnellingsteam Woningbouw in. 

De inzet 

De adviseur vanuit het Versnellingsteam Woningbouw bood inzicht in de huidige situatie van het plangebied. Zo kan het plan goed aansluiten op haar omgeving. Robert heeft (grond)waterstanden gemonitord om meer grip te krijgen op het hoogteverschil gedurende het jaar in het gebied. Ook de bestaande bebouwing, omliggende weg en bomen zijn ingemeten. Deze informatie was nodig voor het verbeteren van het plan, maar kwam ook van pas op informatieavonden. 

Naast de civieltechnische onderzoeken werkte hij mee aan het exploitatieplan. Robert bracht hiervoor de kosten voor het en bouw- en woonrijpmaken in beeld.

Het resultaat

Het bestemmingsplan en het exploitatieplan zijn volgens planning ingediend. Om woningbouw te versnellen is tijdens de bestemmingsplanprocedure al technische expertise noodzakelijk. Bijvoorbeeld voor het opstellen van waterhuishoudkundige plannen en het maken van nutsafspraken. Zo voorkomen we dat het bestemmingsplan niet kan worden uitgevoerd door technische belemmeringen in het veld. In dit geval was het kostenaspect belangrijk vanwege het exploitatieplan. 

Tijdens zijn adviesperiode heeft Robert een jonge beleidsmedewerker van de gemeente bij het project betrokken. Hij gaat nu deze technische aspecten als assistent projectleider verder onderzoeken en uitwerken. Op deze manier wordt de opgedane kennis overgedragen naar de organisatie. 

De geleerde les

Voor woningbouwprojecten van deze omvang is het zinvol om een projectbureau te formeren. In het projectbureau werkt een groep experts gecommitteerd aan de opgave. Dit zorgt voor snelheid en focus.