A15: knooppunt Ressen - A12

In het project ViA15 maken Rijk en regio zich samen sterk voor een robuust wegennet in de regio Arnhem-Nijmegen. Zo’n sterk wegennet is niet alleen goed voor een betere bereikbaarheid, de regio wordt ook veiliger en leefbaarder. We hebben gekozen voor een robuuste oplossing, waarbij we de druk op het wegennet duurzaam willen terugdringen.

Actueel

Het project ViA15 bestaat uit de volgende maatregelen:

  • doortrekken van de A15 vanaf knooppunt Ressen 
naar de A12 tussen Duiven en Zevenaar
  • verbreden van de A12 tussen Westervoort en 
knooppunt Oud-Dijk
  • verbreden van de A15 tussen knooppunt Valburg 
en knooppunt Ressen.

Alle actuele informatie over de doortrekking van de A15 is te vinden op de website van project ViA15.

Extra maatregelen inpassing

In november 2015 ondertekenden minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en de Gelderse gedeputeerde Conny Bieze de aanvullende bestuursovereenkomst over de inpassing van de A15. Aanleiding waren de wensen van provincie en gemeenten om de weg goed in te passen in het landschap. In de bestuursovereenkomst zijn hiervoor concrete maatregelen afgesproken, zoals de verdiepte ligging van de weg bij Helhoek. In totaal draagt de provincie €325 miljoen bij aan het ViA15-project.

Onderliggend wegennet en A15-aansluitingen

Het verkeer in de regio groeit, onder andere door de komst van de nieuwe A15 en de verbreding van de A12. Om de regio bereikbaar te houden passen we ook de N839 Bemmel-Huissen in Lingewaard en de Arnhemseweg en de weg Hengelder in Zevenaar aan. Dit is een zelfstandig project van de provincie Gelderland. Eind 2016 lagen 2 ontwerp-inpassingsplannen ter inzage. Op de projectpagina vindt u alle documenten, onder andere een visualisatie met de voorlopige wegontwerpen.

Nieuwe, snelle fietsverbinding langs de A15

De provincie Gelderland wil een nieuwe fietsverbinding aanleggen langs de doorgetrokken A15. Deze nieuwe fietsroute verbindt de bestaande snelfietsroutes RijnWaalpad en De Liemers. Zo benutten we de nieuwe verbinding over het Pannerdensch kanaal om het gebied ook voor fietsers beter bereikbaar te maken. We creëren een fietsnetwerk van hoge kwaliteit in de regio Arnhem-Nijmegen-Liemers.

De provincie werkt het ontwerp van de fietsroute uit, samen met de gemeenten Lingewaard en Duiven en met Rijkswaterstaat. Bekijk de kaart met de laatste versie van het ontwerp (PDF 5 MB).

Het grootste deel van de geplande fietsroute ligt binnen de grenzen van het A15-Tracébesluit van Rijkswaterstaat. Begin 2017 stelt de minister van Infrastructuur en Milieu dit Tracébesluit vast, zo is de planning. Later in 2017 starten naar verwachting de ruimtelijke procedures voor de delen van de fietsroute die geen onderdeel zin van het A15-Tracébesluit. Uiterlijk 2023 wordt de snelfietsroute opgeleverd, gelijktijdig met de doortrekking A15.

Contact

Petra van Burk
026 359 85 98
p.van.burk@gelderland.nl