A15: knooppunt Ressen - A12

Het Rijk en provincie Gelderland gaan de A15 twaalf kilometer doortrekken en aansluiten op de A12. Zo ontstaat een rechtstreekse verbinding tussen de Rotterdamse haven en Duitsland. Deze uitbreiding van het wegennet en de verbreding van de A12 verbetert ook de regionale doorstroming. Hierdoor reizen weggebruikers sneller tussen Nijmegen/Arnhem, de Liemers en de Achterhoek. Dat komt de regionale economie en de werkgelegenheid ten goede.

Actueel

Het project ViA15 bestaat uit de volgende maatregelen:

  • doortrekken van de A15 vanaf knooppunt Ressen 
naar de A12 tussen Duiven en Zevenaar
  • verbreden van de A12 tussen Westervoort en 
knooppunt Oud-Dijk
  • verbreden van de A15 tussen knooppunt Valburg 
en knooppunt Ressen.

Alle actuele informatie over de doortrekking van de A15 is te vinden op de website van Rijkswaterstaat. In de video Samenwerken voor regionale doorstroming en bereikbaarheid vertelt gedeputeerde Conny Bieze over het belang van de nieuwe verbinding tussen de bestaande A15 en A12.

Extra maatregelen inpassing

In november 2015 ondertekenden minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en de Gelderse gedeputeerde Conny Bieze de aanvullende bestuursovereenkomst over de inpassing van de A15. Aanleiding waren de wensen van provincie en gemeenten om de weg goed in te passen in het landschap. In de bestuursovereenkomst zijn hiervoor concrete maatregelen afgesproken, zoals de verdiepte ligging van de weg bij Helhoek. In totaal draagt de provincie €360 miljoen bij aan het ViA15-project.

Onderliggend wegennet en A15-aansluitingen

Het verkeer in de regio groeit, onder andere door de komst van de nieuwe A15 en de verbreding van de A12. Om de regio bereikbaar te houden passen we ook de N839 Bemmel-Huissen in Lingewaard en de Arnhemseweg en de weg Hengelder in Zevenaar aan. Eind 2016 lagen 2 ontwerp-inpassingsplannen ter inzage. En in mei 2017 namen Gedeputeerde Staten een besluit over de inpassing. Op deze pagina vindt u alle documenten, onder andere een visualisatie met de voorlopige wegontwerpen.

Nieuwe, snelle fietsverbinding langs de A15

De gemeenten Lingewaard, Duiven, Rijkswaterstaat en provincie Gelderland gaan een nieuwe fietsverbinding aanleggen langs de doorgetrokken A15. Deze nieuwe fietsroute verbindt de bestaande snelfietsroutes RijnWaalpad en De Liemers. Zo benutten we de nieuwe verbinding over het Pannerdensch kanaal om het gebied ook voor fietsers beter bereikbaar te maken. We creëren een fietsnetwerk van hoge kwaliteit in de regio Arnhem-Nijmegen-Liemers.

Contact

Marga Meurs
0652802986
m.meurs@gelderland.nl