Natuurbescherming: bos en bomenrijen, ontheffing voor kappen (houtopstanden)

De Wet natuurbescherming beschermt bos van minimaal 10 are en bomenrijen van minimaal 21 bomen gelegen buiten de bebouwde kom (de zogenaamde 'houtopstanden'). 

Melding of ontheffing

Indien u bos of bomenrijen wilt kappen, moet u dat melden met een kapmelding. Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenning nodig. U doet de melding minimaal 6 weken voordat u gaat kappen. Ook moet u bos of bomen herplanten. Indien u hieraan niet kunt voldoen, dan moet u ook een ontheffing houtopstanden bij ons aanvragen. 

Let op! De functionaliteit voor het tijdelijk opslaan van de webformulieren, is momenteel uitgeschakeld.

Voorwaarden ontheffing

Voor het indienen van een ontheffing gelden de volgende voorwaarden:

 • meestal moet u alsnog op een andere locatie bomen of bos herplanten indien dit op de locatie van de kap niet mogelijk is
 • de eigenaar dient de aanvraag in of iemand die u hiervoor heeft gemachtigd. 

Voor het indienen van een ontheffing moet u mogelijk ook:

Toevoegen

In het aanvraagformulier geeft u onder andere aan:

 • de kadastrale gegevens van de locatie waarvoor u ontheffing aanvraagt
 • de reden van aanvraag
 • een overzichtskaart en een detailkaart van de locatie waarvoor u een ontheffing aanvraagt
 • als u bomen of bos op een andere locatie herplant, moet u ook de gegevens van deze locatie doorgeven. Als u niet de eigenaar bent van deze locatie, moet u de schriftelijke instemming van de eigenaar bijvoegen
 • een inventarisatie van soorten indien u een ontheffing van de wachtverplichting aanvraagt.

Ontheffing indienen

U kunt uw ontheffing aanvragen via het formulier ontheffing houtopstanden. Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenning nodig.

Tijdpad en kosten

Wij hebben 20 weken nodig om uw ontheffing  in orde te maken, gerekend vanaf het moment dat u uw aanvraag heeft ingestuurd. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, duurt de afhandeling langer.

Als u deze ontheffing aanvraagt, dan moet u de provincie daarvoor zogenoemde leges betalen. De hoogte van de leges vindt u in de Tarieventabel provincie Gelderland 2021.

Afhandeling ontheffing

Bij een normale procedure verloopt de afhandeling via de volgende stappen:

 • wij sturen een ontvangstbevestiging met een zaaknummer waaronder uw aanvraag geregistreerd is
 • we beoordelen uw aanvraag inhoudelijk en toetsen deze aan de wettelijke eisen
 • als uw aanvraag niet compleet is, krijgt u daarover schriftelijk bericht. De tijd die u krijgt om uw aanvraag volledig te maken, tellen we bij de behandelingsduur op
 • we publiceren het ontwerpbesluit. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken zienswijzen indienen tegen het besluit over de aanvraag. We maken het besluit definitief en betrekken daarbij eventueel ingediende zienswijzen 
 • wij publiceren het definitieve besluit. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken beroep aantekenen 
 • het is mogelijk dat tijdens de activiteit toezicht door ons plaatsvindt

Links en tips

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.