Steekproeven

We controleren of subsidies goed worden besteed. Bij het verlenen van subsidies hanteren wij de uitgangspunten van het Uniform Subsidiekader (USK). Dit betekent dat we uitgaan van het van principe van een ‘verantwoord vertrouwen’ in de subsidieontvanger. Subsidies tot €25.000 euro stellen we direct vast en bij deze subsidies vragen we niet standaard om verantwoording achteraf. Om het vertrouwen verantwoord te houden, voeren we wel steekproeven uit. Daarom is het belangrijk dat ontvangers van subsidies bewijsstukken bewaren. Steekproeven kunnen ook worden uitgevoerd bij subsidies tot €125.000.

Als u in een steekproef valt, moet u kunnen aantonen dat de activiteiten waarvoor u subsidie heeft ontvangen zijn uitgevoerd en dat aan de verplichtingen bij deze subsidie is voldaan. Dat betekent dat wij gedetailleerd controleren of de uitvoering van het project en de gerealiseerde prestaties overeenkomen met de gegevens in de subsidieaanvraag, de beschikking en de regelgeving die van toepassing is.