Actielijn 2: Evenementen en Talenten inspireren Gelderland

marathonlopers

Evenementen laten de provincie bruisen, ze laten het beste en mooiste van Gelderland zien. Dit maakt Gelderland aantrekkelijk voor sporters, ondernemers, inwoners en natuurlijk ook bezoekers. We ondersteunen sportevenementen op nationaal en internationaal niveau, met subsidies en sponsoring. Daarbij besteden we veel aandacht aan het ondersteunen van evenementversterkende activiteiten (side events) voorafgaand en tijdens de evenementen.  

We werken aan een integrale aanpak, zodat de evenementen bijdragen aan sportieve, maatschappelijke en economische doelstellingen. Daarnaast zoeken we de verbinding met breedtesport en aangepast sporten, hebben we aandacht voor (gezonde) voeding en stimuleren we de verduurzaming van sportevenementen.

We gebruiken evenementen om Gelderland te promoten. Bijvoorbeeld door sponsorovereenkomsten met organisatoren van evenementen aan te gaan. Deze bieden de mogelijkheid om het beste en mooiste van Gelderland te laten zien en te laten ervaren. Met een bijzondere aandacht voor thema's als voeding en duurzaamheid. Op gebied van evenementen focussen we ons op de kernsporten atletiek, tennis, volleybal, paarden-, wandel- en wielersport. Het beleidskader sportsponsoring volgt dit najaar voor de periode 2021-2023.  

COVID-19 en evenementen

Deze periode van COVID-19 en daaropvolgende maatregelen maakt het organiseren van een sportevenement en side events ingewikkeld en onzeker. Wij vinden het belangrijk om organisatoren van deze evenementen perspectief te bieden en te ondersteunen waar mogelijk.

Omdat de ontwikkelingen rondom COVID-19 onvoorspelbaar zijn, zijn Gedeputeerde Staten van plan om ontheffing te verlenen op een aantal voorwaarden binnen onze subsidieregeling als de organisator vanwege de COVID-19 maatregelen niet aan 1 van de genoemde subsidievoorwaarden kan voldoen. Wanneer de organisator extra kosten moet maken om te kunnen voldoen aan de organisatie van het evenement onder de COVID-19 maatregelen en adviezen, wil GS daarvoor ook extra subsidie beschikbaar stellen.

Talenten inspireren Gelderland

Talenten zijn de schakel tussen top- en breedtesport. Dat begint bij jonge sportende kinderen die zich ontwikkelen tot competente bewegers. Van hieruit kunnen talenten zich ontwikkelen tot mogelijke toppers in hun sport. Zij inspireren anderen om het beste uit zichzelf te halen en tot een actieve, sportieve en gezonde leefstijl te komen.

Uit duizenden breedtesporters vinden jaarlijks zo’n 900 talentvolle sporters in Gelderland hun weg naar de top. Er zijn regionale trainingscentra van sportbonden in Apeldoorn, Arnhem, Ede, Heerde, Brakel en Nijmegen. Ook heeft Gelderland het Olympisch Sportcentrum Papendal en het Centrum voor Topsport en Onderwijs. Hier wonen en trainen sporters en diverse sportteams in onder andere, basketbal, handbal, volleybal en wielersport. Dit alles versterkt de maatschappelijke positie van topsport in Gelderland.

Samen met Topsport Gelderland en onze partners zetten we het Gelders Model ‘Sportief groot worden in Gelderland’ in. Hiermee bieden we Gelderse kinderen en jongeren de komende jaren de mogelijkheid om hun sport- en beweegtalent te ontwikkelen. Hiermee helpen we talentvolle jongeren zich te ontwikkelen tot topper in hun sport.

Daarbij richten we ons ook op het beter ontdekken en sneller doorgeleiden van talenten in de aangepaste sport. Talenten in de sport met een beperking willen we zo goed mogelijke kansen bieden om hun talent te kunnen ontwikkelen.

We helpen verenigingen om krachtige open en vitale clubs te worden door bij te dragen aan het ontwikkelen van talenten en het kader en trainers voor de jeugd. Zowel bij teamsporten als bij individuele sporten. Verder zetten talenten zich in om in Gelderland inspiratie proactief over te brengen naar de samenleving. Dit door naar scholen, bedrijven en evenementen te gaan om anderen aan te zetten tot een vitale en sportieve leefstijl. Ook vinden we het belangrijk dat sportieve en maatschappelijke carrières van jonge sporters tot ontwikkeling kunnen komen. Met subsidie stimuleren we regionale talentprogramma’s die daaraan bijdragen. Voor ondersteuning kun je terecht bij Topsport Gelderland. Je kunt ook mailen naar info@topsportgelderland.nl